Instituttadministrasjonen

Administrasjonen har ansvar for fellestenestar ved instituttet, i tillegg til å administrere studietilbodet.

Administrasjonen held til i 2. etasje i ZEB-bygget, Sem Sælands vei 2. Instituttadministrasjonen har blant anna ansvar for: Forskingsadministrasjon, studieadministrasjon, eksamensadministrasjon, dagleg leiing, økonomi, personalsaker, web, informasjon og mediekontakt.