Medlemmer

Programrådet for musikkvitenskap består av 7 representanter og ledes i perioden 2017-2021 av utdannings- og instituttleder Peter Edwards.

Faste medlemmer Vara medlemmer Representerer
 
Fast vitenskapelig ansatte

Tor Halmrast

Erling E. Guldbrandsen

Hans Weisethauenet

Åshild Watne

 

Hallgjerd Aksnes

Hans T. Zeiner-Henriksen

Per Ole Hagen

Musikkognisjon

Musikkhistorie

Populærmusikkstudier

Musikklab

 

Adminitrativt ansatte
Mons Thyness Victoria Tømmeraas Berg Teknisk-administrative
Studenter

Margrete Wilhelmsen

Christopher Colin Bjune Archer

 

Studentene

Studentene

Sekretær: Victoria Tømmeraas Berg