Innkalling til instituttstyremøte nr. 7/2019

Møtet holdes mandag 11. november, kl. 13.15-15.00 i møterom 338, ZEB-bygningen. 

 

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1
 

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtaksforslag:

………………….. og ……………… godkjenner og undertegner protokollen.

 

V-SAK 2
 

Godkjenning av dagsorden

Avklaring av eventuelle spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles.

Vedtaksforslag:

Innkalling og saksliste godkjennes. Det er ingen inhabilitet i saker som skal behandles.

Orienteringssaker

O-SAK 1
 

Orienteringssaker

Instituttleder orienterer

O-SAK 2
 

Status ansettelser

Instituttleder orienterer

Saksdokumenter:

Diskusjonssaker

D-SAK 1

Budsjett 2020 og langtidsprognose 2020-2024

Instituttleder innleder diskusjonen

Saksdokumenter:

  D-SAK 2

  Revisjon av stillingsplan

  Instituttleder innleder

  Saksdokumenter:

  D-SAK 3

  Årsplan 2020-2022

  Instituttleder innleder diskusjonen

  Saksdokumenter:

  Ordinære saker

  V-SAK 3

  Møteplan 2020

  Saksdokumenter:

  Vedtaksforslag:

  Instituttstyret vedtar møteplanen for 2020.

  EVENTUELT  

   

  Publisert 4. nov. 2019 16:05 - Sist endret 22. nov. 2019 09:55