Representanter 2016-2021

Opptellingen av stemmene er klar for valg av representanter midlertidig vitenskapelig ansatte og studenter. Valgstyret har gleden av å presentere styrerepresentantene og vararepresentantene som tiltrer fra januar 2019. Under finner du også det sittende styret, valgt høsten 2016 og 2017.

Instituttstyrevalg IMV/ Department Board Election 2019:

Representant for midlertidig ansatte/Fixed-term staff representative 2020

Ulf Holbrook

1. vara/deputy: Anja Nylund Hagen

 

Studentrepresentanter/ Student Representatives 2019

Jørn Hansen

Jonas Ulleland

 

Resultater av instituttstyrevalget 2016 og sittende styremedlemmer/ Results from the Department Board election 2016 and Board members 2018

Representanter for fast vitenskapelig ansatte/Academic Staff Representatives 2017-2020:

Bjørn Morten Christophersen

Kyle Ross Devine

Ragnhild Brøvig-Hanssen

1. vara/deputy: Hallgjerd Aksnes

2. vara/deputy: Åshild Watne

3. vara/deputy:

 

Representant for midlertidig ansatte/Fixed-term staff representative 2018:

Tami Gadir

1. vara/deputy: Ulf A. S. Holbrook

2. vara/deputy: Mari Romarheim Haugen

 

Representant for administrativt ansatte/ Administrative Staff Representative 2017-2020:

Victoria Tømmeraas Berg

1. vara/deputy: Heidi Bråthen

2. vara/deputy: Mons Thyness

 

Studentrepresentanter/ Student Representatives 2018

Jonas Ulleland

Inger-Marie Schjønberg

1. vara/deputy: Mathias Drageseth

 

Verneombudsvalget/Safety Representatives 2017-2018

Victoria Tømmeraas Berg er valgt som verneombud og Erling Guldbrandsen er valgt som  varaverneombud./ Victoria Tømmeraas Berg is elected Safety Representative and Erling Guldbrandsen is elected Deputy Safety Representative.

Publisert 15. des. 2017 12:15 - Sist endret 12. des. 2019 14:58