Tal og fakta

Institutt for musikkvitskap er det største musikkvitskaplege miljøet i Norden. Instituttet gir forskingsbasert undervisning på alle nivå innanfor eit breitt spekter av musikkvitskaplege tema og perspektiv.

Nøkkeltal for 2019

Vitskapelige publikasjoner 53
Masterprogram 2
Bachelorprogram 1
Vitskapelige årsverk (totalt) 23
Postdoktor- og doktorgradsstipendiatar (årsverk) 27
Administrative årsverk 11
Budsjett (totalt) 57 millionar
Del av budsjettet som er eksternt finansiert 37 %
Forskningsprosjekt med ekstern finansiering 14


Forskingsområder

  • Forskinga ved instituttet er hovudsakleg knytt til tre tradisjonar: historisk/estetisk, kulturanalytisk og kognitiv musikkforskning.
  • Musikkvitskap er eit tverrdisiplinært fag med kompetanse innanfor blant anna estetikk, historie, kulturstudiar, pedagogikk, psykologi, sosiologi og informatikk.
Publisert 28. sep. 2016 09:14 - Sist endret 18. mai 2020 14:59