Fremragende administrator for RITMO

Denne nettsiden gir en oversikt over offentlig tilgjengelig og oppdatert informasjon om tilsettingen av en rådgiver/seniorrådgiver i fast stilling ved IMV.

Tentativ tidsplan

  • Kunngjøring (pdf) av 3. april 2017
  • Søknadsfrist 8. mai 2017
  • Innkalling til intervju mandag 22. mai 2017
  • Intervjuer 30. mai 2017
  • Vedtak i Tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger (TUTA) 26. juni
  • Stillingen er ledig omgående. Tiltredelse senest fra 1. oktober 2017

Antall søkere: 79

Innstillingsråd

 

Veiledning til medlemmer av innstillingsråd om tilsetting i teknisk-adminsitrative stillinger.

Vurdering

Ved vurdering av søkerne er det kvalifikasjonskravene som er oppgitt i utlysningen som legges til grunn. De mest aktuelle søkerne blir innkalt til intervju. Som en del av intervjuet vil søkerne måtte løse en oppgave og presentere den under intervjuet.

Dersom det er flere kvalifiserte søkere vil minst tre søkere bli innstilt i prioritert rekkefølge. Vi innhenter kun referanser på søkere som det er aktuelt å innstille. Innstillingen er unntatt offentlighet.

Protokollene fra TUTAs møter er offentlige.

Rekrutteringen blir gjort i tråd med målene for UiOs rektrutteringspolitikk og Reglement for tilsetting i teknisk-administrative stillinger

Publisert 28. mars 2017 23:21 - Sist endret 21. feb. 2020 13:55