Revisjon av stillingsplan for IMV 2017-2021


Bakgrunn

Behovet for revidering av IMVs stillingsplan for 2017-2021 skal vurderes årlig. Revisjonen av stillingsplanen i 2017 er den første revisjonen av stillingsplanen for 2017-2021.

Tidsplan (tentativ)

  • Diskusjonssak om revisjon av stillingsplanen i styremøtet 19. juni
  • Diskusjonsak i styretmøtet 14. august
  • Presentasjon og diskusjon i allmøte 28. august
  • Utkast til revidert stillingsplan legges frem som diskusjonssak i styremøtet 11. september
  • Drøfting med organisasjonene 29. september
  • Vedtakssak i instituttstyret 9. oktober
  • Oversending til dekanatet for godkjenning 12. oktober

19. juni - Diskusjonssak i instituttstyret


14. august - Diskusjonssak i instituttstyret


28. august - Allmøte 

  • Behovet for en revisjon av stillingsplanen presenteres for de ansatte

11. september - Diskusjonssak i instituttstyret


 15. - 22. september - Høring blant ansatte


29. september - Drøfting med organisasjonene


9. oktober - Vedtakssak i instituttstyret 


Revidert stillingsplan for IMV 2017-2021

  • Revidert stillingsplan oversendt fakultetet 12. oktober 2017

 

Publisert 20. sep. 2017 11:28 - Sist endret 12. okt. 2017 14:13