Målfrid Hoaas

Administrativ leder
Bilde av Målfrid Hoaas
English version of this page
Telefon +47-22844428
Mobiltelefon +47-91581132
Rom 229
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse 2. etasje Sem Sælands vei 2 0371 OSLO Institutt for musikkvitenskap ZEB-bygningen
Postadresse Postboks 1017 Institutt for musikkvitenskap 0315 OSLO Blindern

Arbeidsområder

Administrativ leder har ansvaret for ressursforvaltning og den daglige driften av instituttet, og arbeider særlig med økonomistyring og personaladministrasjon. Hun har overordnet ansvar for økonomi, inkludert økonomisk fordeling av midler, budsjettmodell og økonomistyring.

Administrativ leder inngår i instituttets ledergruppe og i fakultetets administrative ledergruppe. Administrativ leder forbereder i samråd med instituttleder saker som skal behandles i instituttets styre, og har ansvaret for at instituttstyrets og overordnede myndigheters vedtak blir satt i verk.

Hun ivaretar instituttets arbeidsgiverforhold overfor tjenestemannsorganisasjonene og andre institusjoner. Som nærmeste overordnede for enhetens teknisk-administrative personale har hun ansvar for rekruttering og kompetanseutvikling av administrasjonen. Hun koordinerer administrasjonens oppgaver og tilrettelegger enhetens saksbehandling.

Utdanning

MA, Samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo, 2008

BA, Samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo, 2004

Emneord: Forskningstermin, Sykefravær, Administrativ ledelse, Arbeidsavtaler, Ansettelser, Personalledelse, Økonomistyring
Publisert 18. juni 2014 10:10 - Sist endret 27. okt. 2017 16:51