Asbjørn Eriksen

Professor
Bilde av Asbjørn Eriksen
English version of this page
Telefon +47 22 85 47 69
Rom 304
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Institutt for musikkvitenskap ZEB-bygningen 2. etasje Sem Sælands vei 2 0371 OSLO
Postadresse Institutt for musikkvitenskap Postboks 1017 Blindern 0315 OSLO

Forskning

 • musikkhistorie, med hovedvekt på norsk og russisk musikk ca. 1830–1940
 • musikalsk analyse/fortolkning, med hovedvekt på verker fra 1800-tallet og tidlig 1900-tall
 • musikkteori, særlig harmonikk
 • musikalsk humor

Undervisning

 • europeisk musikkhistorie ca. 1700–1940
 • norsk musikkhistorie ca. 1830–1940
 • analysemetodikk
 • grunnleggende musikkteori
 • klassisk arrangering (satslære)

Veiledning

 • musikkhistorie, primært tidsrommet 1700–1940
 • analysemetodikk
 • musikkteori
 • musikalsk humor

Artikler under utarbeidelse

 • «Rachmaninoff’s orchestral work Don Juan (1894): Lost or rewritten?»
 • «Sergey Lyapunov’s 12 Etudes d’execution transcendante (1897-1905): Attempt at a revaluation»
Emneord: Musikkvitenskap, Musikkhistorie, Russisk musikk, Norsk musikk, Musikkanalyse, Musikkteori

Publikasjoner

Noen representative publikasjoner

Musikkhistorie og musikalsk analyse/fortolkning:

«Halfdan Kjerulf (1815–1868), den mangfoldige liedkomponist. Et jubileumsessay.» Studia Musicologica Norvegica 41, 2015, s. 9–39.  ISSN 0332-5024.  

«Edvard Griegs symfoni. En problematisering av påvirkningskildene. Studia Musicologica Norvegica 35, 2009, s. 38–60. ISSN 0332-5024. doi: http://www.idunn.no/file/ci/35958929/smn_2009_01_pdf.pdf

«Edvard Grieg’s Song Cycles Reiseminder fra Fjeld og Fjord (Op. 44) and Elegiske Digte (Op. 59). Attempt at a revaluation.» Konferanseinnlegg, Berlin 2009. http://www.griegsociety.org/

Sergej Rachmaninovs tre symfonier. En studie i struktur, plot og intertekstualitet. Dr.philos.-avhandling (Acta humaniora no. 350). 609 s.

«Narrativity in Rakhmaninov: an interpretation of the second movement of Symphony No. 3.»  Studia Musicologica Norvegica 31, 2005, s. 26–45. ISSN 0332-5024. 

Musikkteori:

«Johan Svendsens harmonikk.»  Studia Musicologica Norvegica 25, 1999, s. 257– 272.  ISSN 0332-5024.   Vis sammendrag

Musikalsk humor:

«A Taxonomy of Humor in Instrumental Music.»  The Journal of musicological research 35(3), 2016, s. 233–263.  ISSN 0141-1896. doi: 10.1080/01411896.2016.1193418

Oversettelse av faglitteratur fra russisk:

Boris Asafjev: Grieg. Oversettelse, innledning og kommentarer av Asbjørn Ø. Eriksen.  Oslo: Solum, 1992. ISBN 82-560-0831-8.

 

 

 

 

 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (2020). Benötigen wir eine weitere Durchsicht von Edvard Griegs Gesamtausgabe? Über zwei verschwundene Takte in Lualåt, Op. 73 Nr. 7. Die Musikforschung.  ISSN 0027-4801.  73(1), s 47- 54
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (2019). Fra pessimisme til sosialistisk realisme. Symfonikeren Nikolaj Mjaskovskij (1881–1950), del 2. Studia Musicologica Norvegica.  ISSN 0332-5024.  45(1), s 75- 94 . doi: 10.18261/issn.1504-2960-2019-01-07 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (2018). «Fra pessimisme til sosialistisk realisme. Symfonikeren Nikolaj Mjaskovskij (1881–1950)», del 1. Studia Musicologica Norvegica.  ISSN 0332-5024.  44(1), s 79- 101 . doi: 10.18261/issn.1504-2960-2018-01-06 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (2016). A Taxonomy of Humor in Instrumental Music. The Journal of musicological research.  ISSN 0141-1896.  35(3), s 233- 263 . doi: 10.1080/01411896.2016.1193418
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (2015). Halfdan Kjerulf (1815-1868), den mangfoldige liedkomponist. Et jubileumsessay. Studia Musicologica Norvegica.  ISSN 0332-5024.  41, s 9- 39
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (2014). Et nytt møte med Halfdan Cleves (1879-1951) klaverkonserter. Studia Musicologica Norvegica.  ISSN 0332-5024.  40, s 85- 120
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (2013). «Dissonansy vosprijatija. Ob ocenke Èlegičeskich stichotvorenij, op. 59 Èdvarda Griga v Rossii i v Norvegii» [Resepsjonsdissonanser. Om den norske og den russiske vurderingen av Edvard Griegs Elegiske dikt, op. 59]. Muzykovedenie.  ISSN 2072-9979.  2013(6), s 13- 20
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (2012). Fra Johan Svendsens norske til Hugo Alfvéns svenske rapsodier: gjennomgripende påvirkning eller sporadiske likhetstrekk?, I: Gunnar Ternhag (red.),  Hugo Alfvén - liv och verk i ny belysning.  Gidlunds förlag.  ISBN 978-91-7844-844-9.  artikkel.  s 65 - 89
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (2010). Edward MacDowell 1860-1908 : minneord fra en begeistret lytter. Studia Musicologica Norvegica.  ISSN 0332-5024.  (36), s 162- 183
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (2009). Edvard Griegs symfoni. En problematisering av påvirkningskildene. Studia Musicologica Norvegica.  ISSN 0332-5024.  (35), s 38- 60 . doi: http://www.idunn.no/file/ci/35958929/smn_2009_01_pdf.pdf
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (2006). Analytiske kommentarer til seks Rachmaninov-satser, I: Asbjørn Øfsthus Eriksen (red.),  MUS2675/2676/4675. Del 1. Kunstmusikk etter 1800. Sergej Rakhmaninov.  Unipub kompendier.  ISBN 9028220023617.  Del 9.  s 239 - 265
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (2006). Edvard Griegs klaverstykke «Vandreslått» – gjenoppdagelse av en «urversjon». Studia Musicologica Norvegica.  ISSN 0332-5024.  32, s 192- 201
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (2005). Narrativity in Rakhmaninov an interpretation of the second movement of Symphony No. 3. Studia Musicologica Norvegica.  ISSN 0332-5024.  (Nr 31), s 26- 45
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (2004). Fra Beethoven til Debussy. Analytiske kommentarer til pensumverker m.m, I: Asbjørn Øfsthus Eriksen (red.),  MUS1420 Vestlig kunstmusikk og norsk folkemusikk. Litteraturpensum.  Unipub forlag.  Del 4.  s 53 - 95
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (2003). "Russisk musikk og musikkliv ca. 1830-1917 – en kortfattet innføring, I:  Musikkvitenskap MUS1400. Litteraturpensum tilknyttet Asbjørn Ø. Eriksens undervisning.  Unipub forlag.  Eriksen, Asbjørn Ø..  s 35 - 51
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (2003). "Symfoniens historie ca. 1730-1810 – noen hovedlinjer", I:  Musikkvitenskap MUS1400. Litteraturpensum tilknyttet Asbjørn Ø. Eriksens undervisning.  Unipub forlag.  Eriksen, Asbjørn Ø..  s 21 - 30
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (2001). Jurij Cholopov (1986): "Om begrepet symfonisme". Oversatt av Asbjørn Ø. Eriksen, I:  Den russiske symfoni fra Anton Rubinstein til tidlig Sjostakovitsj, del 1.  Unipub forlag.  "kap. 1".  s 5 - 21
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (2001). L. Skaftymova (1983): «Rachmaninovs romanser op. 38 (om stilen)» (12 sider). Oversatt av Asbjørn Ø. Eriksen, I:  Sergej Rachmaninov. Pensumlitteratur.  Unipub forlag.  "kap. 8".
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (2001). Aleksej Kandinskij (1971): "Fra den russiske symfonismes historie i slutten av det nittende og begynnelsen av det tyvende århundre." Oversatt av Asbjørn Ø. Eriksen, I:  Den russiske symfoni fra Anton Rubinstein til tidlig Sjostakovitsj, del 1.  Unipub forlag.  "kap. 6".  s 201 - 223
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (2001). Aleksej Kandinskij (1991): "Rachmaninovs Nattgudstjeneste og russisk kunst rundt århundreskiftet" (30 sider). Oversatt av Asbjørn Ø. Eriksen, I:  Sergej Rachmaninov. Pensumlitteratur.  Unipub forlag.  "kap. 7".
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (1999). Johan Svendsens harmonikk. Studia Musicologica Norvegica.  ISSN 0332-5024.  25, s 257- 272 Vis sammendrag
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (1998). Edvard Griegs Paulsen-sanger op. 59 (Elegiske Digte) — kunstnerisk ubetydelige eller ufortjent undervurderte?. Studia Musicologica Norvegica.  ISSN 0332-5024.  24, s 105- 121
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus & Edwards, Owain Tudor (1994). Kartlegging av musikkvitenskapelig kompetanse i Norge. Studia Musicologica Norvegica.  ISSN 0332-5024.  20, s 158- 173
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (1987). Liszt og det forvirrende mangfold. Studia Musicologica Norvegica.  ISSN 0332-5024.  13, s 113- 130
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (1985). Formstrukturen i førstesatsene av Rachmaninovs klaverkonserter sett i forhold til den tradisjonelle klassisk-romantiske konsertform. Studia Musicologica Norvegica.  ISSN 0332-5024.  11, s 21- 39
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (1981). Forholdet mellom harmonikk og tekst i noen Grieg-romanser. Studia Musicologica Norvegica.  ISSN 0332-5024.  7, s 29- 57
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (1980). Nikolai Medtner 1880-1951. Norsk Musikktidsskrift.  ISSN 0332-5482.  17(2), s 81- 94
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (1976). Griegs mest impresjonistiske romanse?. Norsk Musikktidsskrift.  ISSN 0332-5482.  13(1), s 9- 11

Se alle arbeider i Cristin

 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (2009). Den russiske symfoniens historie fram til 1917 – noen hovedlinjer (lærebok). Unipub kompendier.  ISBN 9028220092224.  79 s.
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (2003). Musikkvitenskap MUS1400. Litteraturpensum tilknyttet Asbjørn Ø. Eriksens undervisning. Unipub forlag.  145 s.
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (2001). Den russiske symfoni fra Anton Rubinstein til tidlig Sjostakovitsj, del 1. Unipub forlag.  223 s.
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (2001). Sergej Rachmaninov. Pensumlitteratur. Unipub forlag.  380 s.
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (1985). Romantikken og impresjonismen [epokehefte i musikk]. Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 82-05-14398-6.  103 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (2020). Rapport om gjennomgåelse av Edvard Grieg: Samlede verker, bind 1 (1977) og del av bind 2 (1986).
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (2019). Foredrag om Rachmaninov.
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (2019). Grieg in Rachmaninoff's music: similarities and influences.
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (2019). Skazki. Nikolaj Medtner. Gunnar Sama, piano. (Liner notes til CD med klavermusikk av Nikolaj Medtner. 2L-156-SACD. Lindberg Lyd AS).
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus & Edwards, Peter (2018). Musikk og humor.
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (2017). Foredrag om Rachmaninovs klavermusikk.
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (2017). Fra pessimisme til sosialistisk realisme. Symfonikeren Nikolaj Mjaskovskij (1881–1950).
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (2015). Et ekte norsk tonefall? Om Kjerulfs «Åtte norske viser», op. 6.
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (2015). Halfdan Kjerulf i samtid og ettertid.
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (2015, 10. februar). Humor i musikk. [Fagblad].  Musikkultur 3/2015, s. 10-15.
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (2015). The neglected Spätwerk: On Grieg’s Stemninger, op. 73.
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (2014). Humor i klassisk instrumentalmusikk i lys av generell humorteori.
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (2014). Presentasjon av Halfdan Cleve (1879-1951).
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (2014). Rimskij-Korsakov og Gullhanen.
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (2013). «Dag Schjelderup-Ebbe 1926-2013» (minneord). Studia Musicologica Norvegica.  ISSN 0332-5024.  39, s 149- 150
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (2013). Rachmaninov sett med norske øyne.
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (2013). Sergej Rachmaninov (1873-1943) – mer enn klaverkonserter og preludier.
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (2010). Den kjente og ukjente Grieg.
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (2009). Edvard Grieg’s Song Cycles Reiseminder fra Fjeld og Fjord (Op. 44) and Elegiske Digte (Op. 59). Attempt at a revaluation.
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (2009, 15. februar). Folkemusikken i Sovjetunionen. [Radio].  NRK P2.
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (2009). Sergej Rachmaninov.
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (2008). Sergej Rachmaninovs «transkripsjon» av Fritz Kreislers «Liebesfreud» – et essay i musikalsk gjøgleri.
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (2008). Sergej Rachmaninovs tre symfonier. En studie i struktur, plot og intertekstualitet. Acta Humaniora. 350. Vis sammendrag
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (2007, 09. januar). Er Grieg god nok for alle de arrangementene som planlegges i år?. [Radio].  NRK P2.
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (2007). Griegian Fingerprints in the Music of Frederick Delius (1862-1934).
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (red.) (2006). MUS2675/2676/4675. Del 1. Kunstmusikk etter 1800. Sergej Rakhmaninov.
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (2005). Delius and Norway. The Delius Society Journal.  ISSN 0306-0373.  (138), s 19- 26
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (red.) (2004). MUS1420 Vestlig kunstmusikk og norsk folkemusikk. Litteraturpensum.
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (2004). Programtekst for pianisten Jon Nakamatsus konsert i Bærum kulturhus (Wölfl, Mendelssohn, Schumann, Brahms).
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (2000). Boris Asafjevs Grieg-bok (1942) – et originalt bidrag til litteraturen om komponisten, I: Monica Jangaard (red.),  Edvard Grieg i kulturbyen.  Edvard Grieg Museum, Troldhaugen.  ISBN 82-91738-13-0.  Edvard Grieg som inspirator i Europa.  s 116 - 118
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (2000). Lehrdahl & Jackendoffs «generative» teori for segmentering.
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (2000, 27. april). Om Aleksander Glazunov og hans 5. symfoni (NRK, «Midt i musikken»). [Radio].  NRK P2.
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (2000). Piano Works by Nikolai Medtner (liner notes til CD med Gunnar Sama. Piano 002).
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (1999). Fra Bach til Brahms.
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (1999). Musikalsk impresjonisme.
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (1997). Analytiske kommentarer til symfonisatser av Balakirev, Borodin, Glazunov, Prokofjev, Rachmaninov, Rimskij-Korsakov og Tsjaikovskij (25 sider), I: Asbjørn Øfsthus Eriksen (red.),  Den russiske symfoniens historie fram til 1917 (blandingkompendium for musikk mellomfag).  Unipub forlag.  Del 8.
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (red.) (1997). Den russiske symfoniens historie fram til 1917 (blandingkompendium for musikk mellomfag).
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (1997). Russisk musikk fra Glinka til tidlig Stravinskij.
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (1996). A presentation of the project The Symphonies of Sergei Rachmaninov.
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (1995). Sergej Rachmaninov: Klaverkonsert nr. 3. Programtekst for konsert med Leif Ove Andsnes og OFO.
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (1995). Sødme og storslagenhet: Rachmaninovs 3. klaverkonsert. Filharmonien.  (2), s 6- 8
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (1994). Om humor i musikken.
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (1994). Rachmaninovs svanesang: Symfoniske danser for orkester. Filharmonien.  (5), s 22- 24
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (1994). Russisk musikk gjennom 150 år.
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (1993, 19. november). Om Beethovens «pastoralesymfoni» (NRK, «Midt i musikken»). [Radio].  NRK P2.
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (1992). Boris Asafjev: Grieg. Innledning, oversettelse og kommentarer ved Asbjørn Ø. Eriksen.
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (1992). Mer enn Prokofjev og Sjostakovitsj: Sovjetisk musikk gjennom 75 år.
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (1991). Aleksander Glazunov, den glemte mester. Filharmonien.  (4), s 14- 16
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (1989). Sergej Rachmaninov og den miskjente romantikk. Filharmonien.  (1), s 10- 12
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (1988). Franz Liszt – hans splittede sinn og musikk. Filharmonien.  (6), s 8- 10
 • Eriksen, Asbjørn Øfsthus (1976). Nikolaj Mjaskovskij – en stor russisk symfoniker. Norsk Musikktidsskrift.  ISSN 0332-5482.  13(4), s 173- 179

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 16. nov. 2017 09:11 - Sist endret 8. apr. 2020 16:21