Eirik Jacobsen

Bilde av Eirik Jacobsen
English version of this page
Mobiltelefon +4747275646
Rom 335
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Andre tilknytninger IMV stab

Faglige interesser

Populærmusikk

Musikk og medier

Sjanger og autentisitet

Musikksosiologi

Forskning

Min forskning undersøker hvordan ny medieteknologi benyttes i forbindelse med musikkformidling hos uavhengige band og artister i Norge. Jeg er interessert i på hvilke måter nye medier brukes for å etablere scener og skape forbindelser til publikum og musikkbransjen, samt bruken av nye medier i produksjons- og distribusjonspraksis. 

Bakgrunn

Forskningsassistent i prosjektene TIME og MASHED ved RITMO - senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse (2018-2020)

Mastergrad i musikkvitenskap, Universitetet i Oslo (2017)

Bachelorgrad i musikkvitenskap, Universitetet i Oslo (2015)

Emneord: Populærmusikk, Musikk og medier, Sjangerutvikling, Teknologi, Musikk og kulturforståelse
Publisert 4. sep. 2020 14:08 - Sist endret 15. sep. 2020 15:47