Eirik Jacobsen

Bilde av Eirik Jacobsen
English version of this page
Mobiltelefon +4747275646
Rom 335
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 2 ZEB-bygningen 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1017 Blindern 0315 OSLO
Andre tilknytninger IMV stab

Faglige interesser

Populærmusikk

Musikk og medier

Sjanger og autentisitet

Musikksosiologi

Forskning

Min forskning undersøker hvordan ny medieteknologi benyttes i forbindelse med musikkformidling hos uavhengige band og artister i Norge. Jeg er interessert i på hvilke måter nye medier brukes for å etablere scener og skape forbindelser til publikum og musikkbransjen, samt bruken av nye medier i produksjons- og distribusjonspraksis. 

Bakgrunn

Forskningsassistent i prosjektene TIME og MASHED ved RITMO - senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse (2018-2020)

Mastergrad i musikkvitenskap, Universitetet i Oslo (2017)

Bachelorgrad i musikkvitenskap, Universitetet i Oslo (2015)

Emneord: Populærmusikk, Musikk og medier, Sjangerutvikling, Teknologi, Musikk og kulturforståelse
Publisert 4. sep. 2020 14:08 - Sist endret 15. sep. 2020 15:47