Sigbjørn Olsen Sønnesyn

English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 2 ZEB-bygningen 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1017 Blindern 0315 OSLO

Faglige interesser

Sigbjørn Olsen Sønnesyn forskar på intellektuell og religiøs kultur i mellomalderen, med særleg fokus på dei latinskspråklege kultursfærene i områda mellom Nordsjøen og Middelhavet i perioden ca. 1050–1300.

Sønnesyn sitt arbeid utforskar skjæringspunkta mellom historie og andre relevante disiplinar. Han har lang erfaring frå tverrfageleg samarbeid, mellom anna som medlem av forskargruppa The Ordered Universe Project ved universiteta i Oxford og Durham. Ved UiO er Sønnesyn ein del av prosjektet BENEDICAMUS leia av Professor Catherine Bradley. Særleg viktige forskingsprosjekt er tekstutgåver og omsetjingar av tekstar med relevans for prosjektet, og studium av den teologiske og filosofiske bakgrunnen for liturgisk musikk og liturgisk praksis.

Sønnesyn har publisert breitt både innan historiefaget og i tverrfaglege publikasjonar, frå den første monografien hans om monastisk moralsk danning i det tolvte hundreåret, til kritiske tekstutgåver og omsetjingar av latinske mellomaldertekstar, til samarbeid med naturvitskaplege forskarar. I tillegg til publikasjonane knytt til BENEDICAMUS er han også medredaktør av serien The Scientific Works of Robert Grosseteste utgjeven av Oxford University Press.

Bakgrunn

Sønnesyn er PhD i mellomalderhistorie frå Universitetet i Bergen (2007), der han også var postdoktor 2008–2012. Han har seinare hatt stillingar ved Københavns Universitet og Durham University før han starta ved UiO i 2021.

 

Emneord: Middelalderstudier, Filosofihistorie 600 f.Kr. - 1800 e.Kr., Vitenskapshistorie, Liturgy

Publikasjoner

 • White, Rebekah C.; Gasper, Giles E. M.; McLeish, Tom C. B.; Tanner, Brian K.; Harvey, Joshua S; Sønnesyn, Sigbjørn Olsen; Young, Laura K. & Smithson, Hannah E. (2021). Magnifying Grains of Sand, Seeds, and Blades of Grass: Optical Effects in Robert Grosseteste’s De iride (On the Rainbow) (circa 1228–1230). Isis.  ISSN 0021-1753.  112(1), s 93- 107 . doi: 10.1086/713724 Vis sammendrag
 • Sønnesyn, Sigbjørn Olsen (2020). Word, Example, and Practice: Learning and the Learner in Twelfth-Century Thought. Journal of Medieval History.  ISSN 0304-4181.  46, s 513- 535
 • Harvey, Joshua S; Smithson, Hannah E.; Siviour, Clive R.; Gasper, Giles E. M.; Sønnesyn, Sigbjørn Olsen; McLeish, Tom C. B. & Howard, David K. (2019). A Thirteenth-Century Theory of Speech. Journal of the Acoustical Society of America.  ISSN 0001-4966.  146, s 937- 947
 • Harvey, Joshua S; Smithson, Hannah E.; Siviour, Clive R.; Tanner, Brian K.; Sønnesyn, Sigbjørn Olsen; Gasper, Giles E. M. & McLeish, Tom C. B. (2017). Bow-shaped Caustics from Conical Prisms: a 13th Century Account of Rainbow Formation from Robert Grosseteste’s De iride. Applied Optics.  ISSN 1559-128X.  56, s G197- G204
 • Sønnesyn, Sigbjørn Olsen (2017). Lector amice: Reading as Friendship in William of Malmesbury, In Rodney M. Thomson; Emily Dolmans & Emily A. Winkler (ed.),  Discovering William of Malmesbury.  Boydell & Brewer.  ISBN 9781783271368.  13.  s 153 - 164
 • Sønnesyn, Sigbjørn Olsen (2017). Lex Orandi, Lex Scribendi? The Role of Historiography in the Liturgical Life of William of Malmesbury, In Margot E. Fassler; Katie Ann-Marie Bugyis & A. B. Kraebel (ed.),  Medieval Cantors and Their Craft: Music. Liturgy and the Shaping of History, 800–1500.  Boydell & Brewer.  ISBN 978-1-903153-67-3.  13.  s 240 - 254
 • Sønnesyn, Sigbjørn Olsen (2017). Secretum internae uisionis: The Introspective Reader and the Pilgrim Soul in William of Malmesbury's Commentary on Lamentations, In Giles E. M. Gasper; Francis Watson & Matthew R. Crawford (ed.),  Producing Christian Culture: Medieval Exegesis and Its Interpretative Genres.  Routledge.  ISBN 9781472464682.  6.  s 145 - 156
 • Sønnesyn, Sigbjørn Olsen (2016). Monastic Life as a Matrix of Meaning: History, Liturgy, and Interior Reform in Early Danish Historical Texts, In Sigbjørn Olsen Sønnesyn; Mia Münster-Swendsen & Thomas K. Heebøll-Holm (ed.),  Historical and Intellectual Culture in the Long Twelfth Century: The Scandinavian Connection.  Pontifical Institute of Mediaeval Studies.  ISBN 978-0-88844-864-4.  8.  s 131 - 147
 • Sønnesyn, Sigbjørn Olsen (2016). Studiosi abdita investigant: Orderic Vitalis and the Mystical Morals of History, In Charles C. Rozier; Daniel Roach; Giles E. M. Gasper & Elisabeth Van Houts (ed.),  Orderic Vitalis: Life, Works and Interpretations.  Boydell & Brewer.  ISBN 978-1-78327-125-2.  13.  s 284 - 297
 • Sønnesyn, Sigbjørn Olsen; Münster-Swendsen, Mia & Heebøll-Holm, Thomas K. (2016). Introduction, In Sigbjørn Olsen Sønnesyn; Mia Münster-Swendsen & Thomas K. Heebøll-Holm (ed.),  Historical and Intellectual Culture in the Long Twelfth Century: The Scandinavian Connection.  Pontifical Institute of Mediaeval Studies.  ISBN 978-0-88844-864-4.  Introduction.  s 1 - 12
 • Sønnesyn, Sigbjørn Olsen (2015). ‘Only through time time can be redeemed’: Liturgy, History, and the Timeless Aspirations of the Temporal, In John Bergsagel; David Hiley & Thomas Riis (ed.),  Of Chronicles and Kings. National Saints and the Emergence of Nation States in the High Middle Ages.  Museum Tusculanums Forlag.  ISBN 9788763542609.  2.  s 23 - 50
 • Sønnesyn, Sigbjørn Olsen (2014). Eternity in Time, Unity in Particularity: The Theological Basis of Typological Interpretations in Twelfth-Century Historiography, In Marek Thue Kretschmer (ed.),  La Typologie biblique comme forme de pensée dans l'historiographie médiévale.  Brepols.  ISBN 978-2-503-55447-1.  4.  s 77 - 95
 • Sønnesyn, Sigbjørn Olsen (2014). In vinea Sorech laborare: The Cultivation of Unity in Twelfth-Century Monastic Historiography, In David Bates (ed.),  Anglo-Norman Studies XXXVI: Proceedings of the Battle Conference 2013.  Boydell & Brewer.  ISBN 9781843839224.  10.  s 167 - 187
 • Sønnesyn, Sigbjørn Olsen (2014). Qui Recta Quae Docet Sequitur, Uere Philosophus Est: The Ethics of John of Salisbury, In Christophe Grellard & Frédérique Lachaud (ed.),  A Companion to John of Salisbury.  Brill Academic Publishers.  ISBN 978-90-04-26510-3.  10.  s 307 - 338
 • Sønnesyn, Sigbjørn Olsen (2013). The Rise of the Normans as Ethnopoiesis, In  Norman Tradition and Transcultural Heritage: Exchange of Cultures in the ‘Norman’ Peripheries of Medieval Europe.  Ashgate.  ISBN 9781409463306.  10.  s 203 - 218
 • Sønnesyn, Sigbjørn (2012). Obedient Creativity and Idiosyncratic Copying: Tradition and Individuality in the Works of William of Malmesbury and John of Salisbury, In Slavica Rankovic (ed.),  Modes of Authorship in the Middle Ages.  Pontifical Institute of Mediaeval Studies.  ISBN 978-0888448224.  2.3.  s 113 - 132
 • Sønnesyn, Sigbjørn (2011). Theology, In Michael Winterbottom; Rodney M. Thomson & Sigbjørn Sønnesyn (ed.),  Willelmi Meldunensis monachi Liber super explanationem lamentationum Ieremiae prophetae.  Brepols.  ISBN 9782503540870.  Introduction.  s XVIII - XXIII
 • Sønnesyn, Sigbjørn (2008). “UT SINE FINE AMET SUMMAM ESSENTIAM”: THE EUDAEMONIST ETHICS OF ST. ANSELM. Mediaeval Studies.  ISSN 0076-5872.  70, s 1- 28
 • Sønnesyn, Sigbjørn (2004). Arne Søby Christensen, Cassiodorus, Jordanes and the History of the Goths. Studies in a Migration Myth (Copenhagen: Museum Tusculaneum Press, 2002). 391 pp. ISBN 87-7289-7104. Scandinavian Journal of History.  ISSN 0346-8755.  29(3/4), s 306- 308

Se alle arbeider i Cristin

 • Gasper, Giles E. M.; Sønnesyn, Sigbjørn Olsen; Panti, Cecilia; McLeish, Tom C. B.; Smithson, Hannah E.; Lewis, Neil; Healy-Varley, Margaret; Thomson, David; Polloni, Nicola; Harvey, Joshua S; Siviour, Clive R.; Campi, Luigi; Coleman, John; El-Bizri, Nader; Lawrence-Mathers, Anne; Howard, David M. & Cunningham, Jack P. (2019). Knowing and Speaking: Robert Grosseteste's De Artibus Liberalibus, 'On the Liberal Arts', and De Generatione Sonorum, 'On the Generation of Sounds'. Oxford University Press.  ISBN 978-0-19-880551-9.  535 s.
 • Sønnesyn, Sigbjørn Olsen; Münster-Swendsen, Mia & Heebøll-Holm, Thomas K. (ed.) (2016). Historical and Intellectual Culture in the Long Twelfth Century: The Scandinavian Connection. Pontifical Institute of Mediaeval Studies.  ISBN 978-0-88844-864-4.  321 s.
 • Goebel, Bernd; Niskanen, Samu & Sønnesyn, Sigbjørn Olsen (red.) (2015). Ralph von Battle, Dialoge zur philosophischen Theologie. Herder Verlag.  ISBN 978-3-451-34041-3.  496 s.
 • Melve, Leidulf & Sønnesyn, Sigbjørn (ed.) (2012). The Creation of Medieval Northern Europe. Essays in honour of Sverre Bagge. Dreyer Forlag A/S.  ISBN 978-82-8265-062-5.  401 s.
 • Sønnesyn, Sigbjørn (2012). William of Malmesbury and the Ethics of History. Boydell & Brewer.  ISBN 978-1-84383-709-1.  291 s.
 • Winterbottom, Michael; Thomson, Rodney M. & Sønnesyn, Sigbjørn (red.) (2011). Willelmi Meldunensis monachi Liber super explanationem lamentationum Ieremiae prophetae. Brepols.  ISBN 9782503540870.  387 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Sønnesyn, Sigbjørn Olsen (2020). Egil Kraggerud, De antiquitate regum Norwagiensium (On the Old Norwegian Kings). Edited with translation and commentary (Oslo: Novus Press, 2018). Historisk Tidsskrift (Norge).  ISSN 0018-263X.  99(2), s 160- 163
 • Sønnesyn, Sigbjørn Olsen (2020). Kven skal vakte etikken til etikkvaktarane sjølve?. Khrono.no.  ISSN 1894-8995.
 • Sønnesyn, Sigbjørn Olsen (2020). Laura Cleaver, Illuminated History Books in the Anglo-Norman World, 1066–1272 (Oxford: Oxford University Press, 2018). Journal of British Studies.  ISSN 0021-9371.  59(2), s 410- 411
 • Sønnesyn, Sigbjørn Olsen (2018). William of Malmesbury, The Miracles of the Blessed Virgin Mary, ed. R. M. Thomson and M. Winterbottom (Woodbridge: Boydell Press, 2015). Speculum.  ISSN 0038-7134.  93, s 292- 294
 • Sønnesyn, Sigbjørn (2012). Eternity in Time, Unity in Particularity: The theological basis of typological interpretations in twelfth-century historiography.
 • Sønnesyn, Sigbjørn (2012). “Gratia praeventus et adiutus”: Divine Grace and Human Agency in the Thought of John of Salisbury’.
 • Sønnesyn, Sigbjørn (2012). Only through time is time conquered: liturgy, history, and the timeless aspirations of the temporal.
 • Sønnesyn, Sigbjørn (2012). The Monastic Mission of Political Memory in Ailnoth of Canterbury.
 • Sønnesyn, Sigbjørn (2012). The Monastic Mission of Political Memory in Ailnoth of Canterbury.
 • Sønnesyn, Sigbjørn (2012). Uniting the Present with Bonds from the Past: monastic historians as bonding agents.
 • Sønnesyn, Sigbjørn (2011). Community, Independence, and Obedience in Early Twelfth-Century Moral and Political Thought.
 • Sønnesyn, Sigbjørn (2011). Secretum internae uisionis: The Introspective Reader and the Pilgrim Soul in William's Commentary.
 • Sønnesyn, Sigbjørn (2011). „Tradition as the unfolding of a narrative in 12th-century thought“.
 • Sønnesyn, Sigbjørn (2009). 'Ab aequitatis mente eius sententia non discordet': Justice, law and individual judgement in Twelfth-Century ethical thought.
 • Sønnesyn, Sigbjørn (2009). Etikken sin plass i den intellektuelle kulturen på 1100-talet.
 • Sønnesyn, Sigbjørn (2009). Historeskriving som moralsk danningsprosjekt i Europa i mellomalderen. HIFO-nytt.  ISSN 0802-3204.  (1), s 3- 7
 • Sønnesyn, Sigbjørn (2009). ‘Quisquis abrenuntians propriis voluntatibus: Anselm's Ethical Thought as an Expression of Monastic Obedience'.
 • Sønnesyn, Sigbjørn (2009). Styli officium: Pious Obedience and Scholarly Independence in 12th-Century Monastic Historiography in England.
 • Sønnesyn, Sigbjørn (2009). William of Malmesbury´s Augustinianism and its Classical Sustenance.
 • Sønnesyn, Sigbjørn (2008). Intellectual Tradition as Dynamic, Embedded, Collective Project.
 • Sønnesyn, Sigbjørn (2008). Obedient Creativity and Distinctive Copying: Tradition and Individuality in Twelfth-Century Latin Historiography in England.
 • Sønnesyn, Sigbjørn (2007). Form and Content in the Writing of History: the Impact of the Twelfth Century Renaissance.
 • Sønnesyn, Sigbjørn (2007). Fortida for framtida si skuld: Historie og etikk i mellomalderen.
 • Sønnesyn, Sigbjørn (2007). 'Qui adheret capiti, unum corpus efficitur': The Function of Royal Portraits in William of Malmesbury's pre-Conquest Narrative.
 • Sønnesyn, Sigbjørn & Bagge, Sverre Håkon (2007). 'Ad bonae uitae institutum': William of Malmesbury and the Ethics of History.
 • Sønnesyn, Sigbjørn (2006). Authorial Intention and the History of Thought.
 • Sønnesyn, Sigbjørn (2006). ‘Moribus Antiquis Res Stat Romana Virisque’Roman Ethical and Historiographical Traditions as Models for William of Malmesbury.
 • Sønnesyn, Sigbjørn (2006). ‘Moribus Antiquis Res Stat Romana Virisque’Roman Ethical and Historiographical Traditions as Models for William of Malmesbury.
 • Sønnesyn, Sigbjørn (2006). William of Malmesbury and the Utility of History.
 • Sønnesyn, Sigbjørn (2005). Ad Bone Vite Institutum. William of Malmesbury and the Utility of Roman History.
 • Sønnesyn, Sigbjørn (2005). sui cuique tribuens - A Tradition of Concepts in Early Medieval Thought?.
 • Sønnesyn, Sigbjørn Olsen & Bagge, Sverre Håkon (2002). Rex Tremendae Majestatis. The Composite Concept of Kingship in the Historiography of Gregory of Tours. Hovedfagsoppgave i historie. x.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. mars 2021 14:31 - Sist endret 30. apr. 2021 16:23