Sigbjørn Olsen Sønnesyn

Postdoktor - IMV stab
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 2 ZEB-bygningen 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1017 Blindern 0315 Oslo

Faglige interesser

Sigbjørn Olsen Sønnesyn forskar på intellektuell og religiøs kultur i mellomalderen, med særleg fokus på dei latinskspråklege kultursfærene i områda mellom Nordsjøen og Middelhavet i perioden ca. 1050–1300.

Sønnesyn sitt arbeid utforskar skjæringspunkta mellom historie og andre relevante disiplinar. Han har lang erfaring frå tverrfageleg samarbeid, mellom anna som medlem av forskargruppa The Ordered Universe Project ved universiteta i Oxford og Durham. Ved UiO er Sønnesyn ein del av prosjektet BENEDICAMUS leia av Professor Catherine Bradley. Særleg viktige forskingsprosjekt er tekstutgåver og omsetjingar av tekstar med relevans for prosjektet, og studium av den teologiske og filosofiske bakgrunnen for liturgisk musikk og liturgisk praksis.

Sønnesyn har publisert breitt både innan historiefaget og i tverrfaglege publikasjonar, frå den første monografien hans om monastisk moralsk danning i det tolvte hundreåret, til kritiske tekstutgåver og omsetjingar av latinske mellomaldertekstar, til samarbeid med naturvitskaplege forskarar. I tillegg til publikasjonane knytt til BENEDICAMUS er han også medredaktør av serien The Scientific Works of Robert Grosseteste utgjeven av Oxford University Press.

Bakgrunn

Sønnesyn er PhD i mellomalderhistorie frå Universitetet i Bergen (2007), der han også var postdoktor 2008–2012. Han har seinare hatt stillingar ved Københavns Universitet og Durham University før han starta ved UiO i 2021.

 

Emneord: Middelalderstudier, Filosofihistorie 600 f.Kr. - 1800 e.Kr., Vitenskapshistorie, Liturgy

Publikasjoner

 • Gasper, Giles E.M.; Tanner, Brian K.; Sønnesyn, Sigbjørn Olsen & El-Bizri, Nader (2021). Travelling Optics: Robert Grosseteste and the Optics behind the Rainbow. I Etheridge, Christian & Campopiano, Michele (Red.), Medieval Science in the North: Travelling Wisdom, 1000–1500. Brepols. ISSN 978-2-503-58804-9. s. 45–76.
 • White, Rebekah C.; Gasper, Giles E. M.; McLeish, Tom C. B.; Tanner, Brian K.; Harvey, Joshua S & Sønnesyn, Sigbjørn Olsen [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2021). Magnifying Grains of Sand, Seeds, and Blades of Grass: Optical Effects in Robert Grosseteste’s De iride (On the Rainbow) (circa 1228–1230). Isis. ISSN 0021-1753. 112(1), s. 93–107. doi: 10.1086/713724.
 • Sønnesyn, Sigbjørn Olsen (2020). Word, Example, and Practice: Learning and the Learner in Twelfth-Century Thought. Journal of Medieval History. ISSN 0304-4181. 46, s. 513–535.
 • Harvey, Joshua S; Smithson, Hannah E.; Siviour, Clive R.; Gasper, Giles E. M.; Sønnesyn, Sigbjørn Olsen & McLeish, Tom C. B. [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). A Thirteenth-Century Theory of Speech. Journal of the Acoustical Society of America. ISSN 0001-4966. 146, s. 937–947.
 • Harvey, Joshua S; Smithson, Hannah E.; Siviour, Clive R.; Tanner, Brian K.; Sønnesyn, Sigbjørn Olsen & Gasper, Giles E. M. [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2017). Bow-shaped Caustics from Conical Prisms: a 13th Century Account of Rainbow Formation from Robert Grosseteste’s De iride. Applied Optics. ISSN 1559-128X. 56, s. G197–G204.
 • Sønnesyn, Sigbjørn Olsen (2017). Secretum internae uisionis: The Introspective Reader and the Pilgrim Soul in William of Malmesbury's Commentary on Lamentations. I Gasper, Giles E. M.; Watson, Francis & Crawford, Matthew R. (Red.), Producing Christian Culture: Medieval Exegesis and Its Interpretative Genres. Routledge. ISSN 9781472464682. s. 145–156.
 • Sønnesyn, Sigbjørn Olsen (2017). Lector amice: Reading as Friendship in William of Malmesbury. I Thomson, Rodney M.; Dolmans, Emily & Winkler, Emily A. (Red.), Discovering William of Malmesbury. Boydell & Brewer. ISSN 9781783271368. s. 153–164.
 • Sønnesyn, Sigbjørn Olsen (2017). Lex Orandi, Lex Scribendi? The Role of Historiography in the Liturgical Life of William of Malmesbury. I Fassler, Margot E.; Bugyis, Katie Ann-Marie & Kraebel, A. B. (Red.), Medieval Cantors and Their Craft: Music. Liturgy and the Shaping of History, 800–1500. Boydell & Brewer. ISSN 978-1-903153-67-3. s. 240–254.
 • Sønnesyn, Sigbjørn Olsen (2016). Monastic Life as a Matrix of Meaning: History, Liturgy, and Interior Reform in Early Danish Historical Texts. I Sønnesyn, Sigbjørn Olsen; Münster-Swendsen, Mia & Heebøll-Holm, Thomas K. (Red.), Historical and Intellectual Culture in the Long Twelfth Century: The Scandinavian Connection. Pontifical Institute of Mediaeval Studies. ISSN 978-0-88844-864-4. s. 131–147.
 • Sønnesyn, Sigbjørn Olsen; Münster-Swendsen, Mia & Heebøll-Holm, Thomas K. (2016). Introduction. I Sønnesyn, Sigbjørn Olsen; Münster-Swendsen, Mia & Heebøll-Holm, Thomas K. (Red.), Historical and Intellectual Culture in the Long Twelfth Century: The Scandinavian Connection. Pontifical Institute of Mediaeval Studies. ISSN 978-0-88844-864-4. s. 1–12.
 • Sønnesyn, Sigbjørn Olsen (2016). Studiosi abdita investigant: Orderic Vitalis and the Mystical Morals of History. I Rozier, Charles C.; Roach, Daniel; Gasper, Giles E. M. & Van Houts, Elisabeth (Red.), Orderic Vitalis: Life, Works and Interpretations. Boydell & Brewer. ISSN 978-1-78327-125-2. s. 284–297.
 • Sønnesyn, Sigbjørn Olsen (2015). ‘Only through time time can be redeemed’: Liturgy, History, and the Timeless Aspirations of the Temporal. I Bergsagel, John; Hiley, David & Riis, Thomas (Red.), Of Chronicles and Kings. National Saints and the Emergence of Nation States in the High Middle Ages. Museum Tusculanums Forlag. ISSN 9788763542609. s. 23–50.
 • Sønnesyn, Sigbjørn Olsen (2014). In vinea Sorech laborare: The Cultivation of Unity in Twelfth-Century Monastic Historiography. I Bates, David (Red.), Anglo-Norman Studies XXXVI: Proceedings of the Battle Conference 2013. Boydell & Brewer. ISSN 9781843839224. s. 167–187.
 • Sønnesyn, Sigbjørn Olsen (2014). Eternity in Time, Unity in Particularity: The Theological Basis of Typological Interpretations in Twelfth-Century Historiography. I Kretschmer, Marek Thue (Red.), La Typologie biblique comme forme de pensée dans l'historiographie médiévale. Brepols. ISSN 978-2-503-55447-1. s. 77–95.
 • Sønnesyn, Sigbjørn Olsen (2014). Qui Recta Quae Docet Sequitur, Uere Philosophus Est: The Ethics of John of Salisbury. I Grellard, Christophe & Lachaud, Frédérique (Red.), A Companion to John of Salisbury. Brill Academic Publishers. ISSN 978-90-04-26510-3. s. 307–338.
 • Sønnesyn, Sigbjørn Olsen (2013). The Rise of the Normans as Ethnopoiesis. s. 203–218.
 • Sønnesyn, Sigbjørn (2012). Obedient Creativity and Idiosyncratic Copying: Tradition and Individuality in the Works of William of Malmesbury and John of Salisbury. I Rankovic, Slavica (Red.), Modes of Authorship in the Middle Ages. Pontifical Institute of Mediaeval Studies. ISSN 978-0888448224. s. 113–132.
 • Sønnesyn, Sigbjørn (2011). Theology. I Winterbottom, Michael; Thomson, Rodney M. & Sønnesyn, Sigbjørn (Red.), Willelmi Meldunensis monachi Liber super explanationem lamentationum Ieremiae prophetae. Brepols. ISSN 9782503540870. s. XVIII–XXIII.
 • Sønnesyn, Sigbjørn (2008). “UT SINE FINE AMET SUMMAM ESSENTIAM”: THE EUDAEMONIST ETHICS OF ST. ANSELM. Mediaeval Studies. ISSN 0076-5872. 70, s. 1–28.
 • Sønnesyn, Sigbjørn (2004). Arne Søby Christensen, Cassiodorus, Jordanes and the History of the Goths. Studies in a Migration Myth (Copenhagen: Museum Tusculaneum Press, 2002). 391 pp. ISBN 87-7289-7104. Scandinavian Journal of History. ISSN 0346-8755. 29(3/4), s. 306–308.

Se alle arbeider i Cristin

 • Gasper, Giles E. M.; Sønnesyn, Sigbjørn Olsen; Panti, Cecilia; McLeish, Tom C. B.; Smithson, Hannah E. & Lewis, Neil [Vis alle 17 forfattere av denne artikkelen] (2019). Knowing and Speaking: Robert Grosseteste's De Artibus Liberalibus, 'On the Liberal Arts', and De Generatione Sonorum, 'On the Generation of Sounds'. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-880551-9. 535 s.
 • Sønnesyn, Sigbjørn Olsen; Münster-Swendsen, Mia & Heebøll-Holm, Thomas K. (2016). Historical and Intellectual Culture in the Long Twelfth Century: The Scandinavian Connection. Pontifical Institute of Mediaeval Studies. ISBN 978-0-88844-864-4. 321 s.
 • Goebel, Bernd; Niskanen, Samu & Sønnesyn, Sigbjørn Olsen (2015). Ralph von Battle, Dialoge zur philosophischen Theologie. Herder Verlag. ISBN 978-3-451-34041-3. 496 s.
 • Sønnesyn, Sigbjørn (2012). William of Malmesbury and the Ethics of History. Boydell & Brewer. ISBN 978-1-84383-709-1. 291 s.
 • Melve, Leidulf & Sønnesyn, Sigbjørn (2012). The Creation of Medieval Northern Europe. Essays in honour of Sverre Bagge. Dreyer Forlag A/S. ISBN 978-82-8265-062-5. 401 s.
 • Winterbottom, Michael; Thomson, Rodney M. & Sønnesyn, Sigbjørn (2011). Willelmi Meldunensis monachi Liber super explanationem lamentationum Ieremiae prophetae. Brepols. ISBN 9782503540870. 387 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Sønnesyn, Sigbjørn Olsen (2021). How to wrestle with an angel: Mystical experience, learning, and liturgy in the works of Rupert of Deutz.
 • Sønnesyn, Sigbjørn Olsen (2020). Egil Kraggerud, De antiquitate regum Norwagiensium (On the Old Norwegian Kings). Edited with translation and commentary (Oslo: Novus Press, 2018). Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. 99(2), s. 160–163.
 • Sønnesyn, Sigbjørn Olsen (2020). Laura Cleaver, Illuminated History Books in the Anglo-Norman World, 1066–1272 (Oxford: Oxford University Press, 2018). Journal of British Studies. ISSN 0021-9371. 59(2), s. 410–411.
 • Sønnesyn, Sigbjørn Olsen (2020). Kven skal vakte etikken til etikkvaktarane sjølve? Khrono.no. ISSN 1894-8995.
 • Sønnesyn, Sigbjørn Olsen (2018). William of Malmesbury, The Miracles of the Blessed Virgin Mary, ed. R. M. Thomson and M. Winterbottom (Woodbridge: Boydell Press, 2015). Speculum. ISSN 0038-7134. 93, s. 292–294.
 • Sønnesyn, Sigbjørn (2012). The Monastic Mission of Political Memory in Ailnoth of Canterbury.
 • Sønnesyn, Sigbjørn (2012). Only through time is time conquered: liturgy, history, and the timeless aspirations of the temporal.
 • Sønnesyn, Sigbjørn (2012). Eternity in Time, Unity in Particularity: The theological basis of typological interpretations in twelfth-century historiography.
 • Sønnesyn, Sigbjørn (2012). Uniting the Present with Bonds from the Past: monastic historians as bonding agents.
 • Sønnesyn, Sigbjørn (2012). The Monastic Mission of Political Memory in Ailnoth of Canterbury.
 • Sønnesyn, Sigbjørn (2012). “Gratia praeventus et adiutus”: Divine Grace and Human Agency in the Thought of John of Salisbury’.
 • Sønnesyn, Sigbjørn (2011). „Tradition as the unfolding of a narrative in 12th-century thought“.
 • Sønnesyn, Sigbjørn (2011). Secretum internae uisionis: The Introspective Reader and the Pilgrim Soul in William's Commentary.
 • Sønnesyn, Sigbjørn (2011). Community, Independence, and Obedience in Early Twelfth-Century Moral and Political Thought.
 • Sønnesyn, Sigbjørn (2009). Historeskriving som moralsk danningsprosjekt i Europa i mellomalderen. HIFO-nytt. ISSN 0802-3204. s. 3–7.
 • Sønnesyn, Sigbjørn (2009). Styli officium: Pious Obedience and Scholarly Independence in 12th-Century Monastic Historiography in England.
 • Sønnesyn, Sigbjørn (2009). Etikken sin plass i den intellektuelle kulturen på 1100-talet.
 • Sønnesyn, Sigbjørn (2009). William of Malmesbury´s Augustinianism and its Classical Sustenance.
 • Sønnesyn, Sigbjørn (2009). ‘Quisquis abrenuntians propriis voluntatibus: Anselm's Ethical Thought as an Expression of Monastic Obedience'.
 • Sønnesyn, Sigbjørn (2009). 'Ab aequitatis mente eius sententia non discordet': Justice, law and individual judgement in Twelfth-Century ethical thought.
 • Sønnesyn, Sigbjørn (2008). Obedient Creativity and Distinctive Copying: Tradition and Individuality in Twelfth-Century Latin Historiography in England.
 • Sønnesyn, Sigbjørn (2008). Intellectual Tradition as Dynamic, Embedded, Collective Project.
 • Sønnesyn, Sigbjørn (2007). Form and Content in the Writing of History: the Impact of the Twelfth Century Renaissance.
 • Sønnesyn, Sigbjørn (2007). 'Qui adheret capiti, unum corpus efficitur': The Function of Royal Portraits in William of Malmesbury's pre-Conquest Narrative.
 • Sønnesyn, Sigbjørn (2007). Fortida for framtida si skuld: Historie og etikk i mellomalderen.
 • Sønnesyn, Sigbjørn (2006). Authorial Intention and the History of Thought.
 • Sønnesyn, Sigbjørn (2006). ‘Moribus Antiquis Res Stat Romana Virisque’Roman Ethical and Historiographical Traditions as Models for William of Malmesbury.
 • Sønnesyn, Sigbjørn (2006). ‘Moribus Antiquis Res Stat Romana Virisque’Roman Ethical and Historiographical Traditions as Models for William of Malmesbury.
 • Sønnesyn, Sigbjørn (2006). William of Malmesbury and the Utility of History.
 • Sønnesyn, Sigbjørn (2005). sui cuique tribuens - A Tradition of Concepts in Early Medieval Thought?
 • Sønnesyn, Sigbjørn (2005). Ad Bone Vite Institutum. William of Malmesbury and the Utility of Roman History.
 • Sønnesyn, Sigbjørn & Bagge, Sverre Håkon (2007). 'Ad bonae uitae institutum': William of Malmesbury and the Ethics of History. Universitetet i Bergen. ISSN 82-308-0042-1.
 • Sønnesyn, Sigbjørn Olsen & Bagge, Sverre Håkon (2002). Rex Tremendae Majestatis. The Composite Concept of Kingship in the Historiography of Gregory of Tours. Universitetet i Bergen.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. mars 2021 14:31 - Sist endret 30. apr. 2021 16:23