Tore Størvold

Bilde av Tore Størvold
English version of this page
Rom 338
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 2 ZEB-bygningen 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1017 Blindern 0315 OSLO
Andre tilknytninger Institutt for pedagogikk (Student)

Faglige interesser

 • Musikk og kultur på Island
 • Islandsk populærmusikk
 • Økokritikk
 • Miljøhumaniora
 • Musikkanalyse
 • Musikalsk stil og estetikk

Pågående Ph.D.-prosjekt 2016-2019:

I en tid med globale klimaendringer og økologisk kollaps er det nødvendig å tenke nytt rundt hva "naturen" er og hvordan vi mennesker skal forholde oss til den. Ulike forestillinger om hva miljø betyr og hvordan det skal verdsettes, skapes ikke i et vakuum, men er kulturelt betinget og påvirkes av de fortellinger, bilder, og lyder vi omringer oss med til daglig. Mitt forskningsprosjekt utforsker forholdet mellom musikk, natur, og identitet i dagens Island. Jeg forsker på hvordan ulike forestillinger om natur og landskap opptrer i musikk på kryss av sjangre, og hva dette kan fortelle oss om samtidens kultur i møte med miljøproblematikk.

 

Bakgrunn

 • Master i Musikkvitenskap, NTNU
 • Bachelor i Musikkvitenskap, NTNU

 

 

Emneord: Nordisk musikk, Island, Musikkanalyse, Populærmusikk

Publikasjoner

 • Hawkins, Stan & Størvold, Tore (2019). Justin Timberlake's "Man of the Woods": Lumbersexuality, Nature, and Larking Around, In Stan Hawkins & Lori A. Burns (ed.),  The Bloomsbury Handbook of Popular Music Video Analysis.  Bloomsbury Academic.  ISBN 978-1-5013-4233-2.  Kapittel 17.  s 317 - 336
 • Størvold, Tore (2018). Music and the Kárahnjúkar Hydropower Plant: Style, Aesthetics, and Environmental Politics in Iceland. Popular music and society.  ISSN 0300-7766. . doi: 10.1080/03007766.2018.1469390 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Størvold, Tore (2018). Sigur Ros: Reception, borealism, and musical style. Popular Music.  ISSN 0261-1430.  37(3), s 371- 391 . doi: 10.1017/S0261143018000442

Se alle arbeider i Cristin

 • Devine, Kyle; Kraugerud, Emil; Jones, Ellis Nathaniel & Størvold, Tore (2019). First Things First.
 • Jones, Ellis Nathaniel; Kraugerud, Emil; Størvold, Tore & Devine, Kyle (2019). Dragging the Lake.
 • Størvold, Tore (2019). Dissonant Landscapes: Nature and the Musical Imagination of Iceland. Vis sammendrag
 • Størvold, Tore (2017). Performing Dreamland: Musical Responses to Environmental Debate in Contemporary Iceland. Vis sammendrag
 • Størvold, Tore (2017). Performing Dreamland: Valgeir Sigurðsson’s “Grýlukvæði” in the Context of Environmental Debate in Contemporary Iceland.
 • Størvold, Tore (2017). Sonic Cartography: Record Production and Geographic Space in Ólafur Arnalds' Island Songs. Vis sammendrag
 • Størvold, Tore & Howland, John (2016). Beats, Strings and Volcanic Things: Cross-genre Musical Practices in the Independent Music Scene in Reykjavík, Iceland.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. sep. 2016 10:20 - Sist endret 27. juni 2018 13:28