Veronika Muchitsch

Forskning

I min postdok forskning undersøker jeg hvordan Spotify-spillelister formidler kjønn i skjæringspunktet mellom kurasjon, brukergrensesnitt og lyd.

Bakgrunn

PhD i musikkvitenskap, Uppsala Universitet 2020

Akademiska interesser

Populærmusikk

Medier og musikk

Kjønnsforskning

 

Emneord: Musikkvitenskap, Populærmusikk, Medier og musikk, Strømmetjenester, Kjønnsforskning
Publisert 21. feb. 2022 14:53 - Sist endret 11. mars 2022 14:23