Reisestøtte for masterstudenter

Alle masterstudenter på musikkvitenskap kan søke om støtte til å dekke reiseutgifter som er nødvendige for å gjennomføre masteroppgaven.

Det innvilges inntil 5.000,- i reisestøtte til masterstudenter i musikkvitenskap, og slik støtte kan innvilges en gang i løpet av masterstudiet. Søknadsfristen er 15. september i høstsemesteret og 15. februar i vårsemesteret. Sjekk nettsiden for masterstudier ved IMV for mer informasjon om hva det kan søkes om støtte til.

 

Av Turid Kristensen
Publisert 30. aug. 2016 14:43 - Sist endret 30. aug. 2016 14:43