Musikkvitenskapelig fagdag ved UiO 2019

Velkommen til fagdag 2019 på IMV!

Institutt for musikkvitenskap inviterer tidligere studenter, aktører fra musikklivet og nåværende studenter til en halvdagssamling med samtaler om et utvalg av viktige temaer, relevant i dagens norske musikkliv. 

Blant annet blir det paneldiskusjoner om produsentens rolle, overgangen mellom videregående skole og høyere utdanning på musikkfeltet, hvordan bygge en karriere i musikklivet, og likestilling og mangfold i musikklivet. 

Arrangementet byr på bidrag fra profilerte aktører i musikklivet, deriblant tidligere IMV-studenter (ex-IMV), ansatte fra IMV og studenter.  

Fagdagen er gratis og åpen for alle men krever påmelding via følgende link innen 13. september (av hensyn til bevertning og kapasitet): 

https://nettskjema.no/a/120907#/page/1

Program: 

11:30-12:00 Enkel lunsj og kaffe
12:00-12:10 Velkommen ved instituttleder Peter Edwards

12:15-13:15 Overgangen fra videregående skole til universitet
- Kjenner studentene musikkfaget igjen i møte med høyere utdanning?
- Hva tar de med seg fra vgs som vi i større grad burde bygge på?
- Hvordan forbedre kjønnsbalansen blant de som søker utdanning i musikkvitenskap?

Debattleder: Peter Edwards
Med Karen Ræder (lektor ved Rud videregående skole)
Nina Mork Brunvoll (lektor i musikk ved Voss gymnas, ex-IMV)
Pål Rullestad (lektor ved Foss videregående skole, ex-IMV) 
Ingeborg Lunde Vestad (Instituttleder ved Institutt for kunstfag og kulturstudier, Høgskolen i Innlandet)
Barbro Mjelde Solberg (bachelorstudent IMV) 

13:15-14:15 Musikkprodusentens rolle 
- Hva skal til for å lykkes som studioprodusent?
- Hvordan balanserer studioprodusenter hensyn til kunstneriske mål og markedsmål?
- Hva skyldes ubalansen i antall kvinnelige og mannlige studioprodusenter? Hvordan kan den utfordres?

Debattleder: Yngvar Kjus (førsteamanuensis ved IMV)
Med Sara Karoliussen (artist, produsent, ex-IMV)
Magnus Wergeland Juell (nylig uteksaminert MA-student ved IMV)
Ragnhild Brøvig-Hanssen (førsteamanuensis ved IMV og RITMO)
Michael Scott Hartung (produsent)
Eirik Askerøi (førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet, ex-IMV)

14:15-14:30 Pause

14:30-15:30 Å bygge en karriere i musikklivet
- Studier, nettverk, praksis – hva betyr mest for bygge en karriere i musikklivet?
-Hvordan oppleves kjønnsbalansen fra ulike ståsted i musikklivet og musikkbransjen – og hvorfor er det viktig å etterstrebe likestilling?
-Hvilken kjernekompetanse må man ha for å jobbe i musikklivet, og hvilke egenskaper fra en musikkbransjekarriere er overførbare til andre karrierefelt?

Debattleder: Anja Nylund Hagen (postdoktor ved IMV)
Med Alma Nedrelid (assisterende operasjef – Den Norske Opera &Ballett, ex-IMV)
Eystein Sandvik (musikkritiker, NRK, ex-IMV)
Julia Witek (bassist og vokalist i No. 4, ex-IMV)
Torkjell Hovland (musikkritiker for bl.a. Jazznytt og Ballade og kommunikasjonsansvarlig i Oslo musikkråd, ex-IMV)

15:30-16:00 Oppsummering av dagen 

 

 

 

 

Arrangør

IMV
Publisert 9. aug. 2019 13:46 - Sist endret 18. sep. 2019 10:45