Hvordan har andre gjort det?

Siden 2002 er sammendrag av alle hoved- og masteroppgaver lagt inn i DUO (Digitale publikasjoner ved Universitetet i Oslo) De fleste oppgaver fra 2005 og fremover ligger der også i fulltekst-utgaver. Dette gjelder også noen eldre oppgaver.

Master- og hovedoppgaver er dessuten tilgjengelige i trykt form på Universitetsbiblioteket, avdeling Bibliotek for humaniora og samfunnsvitenskap. Det gjelder også eldre oppgaver. De kan søkes opp gjennom Oria.no.

Av Mons Thyness
Publisert 26. mai 2010 11:55 - Sist endret 27. mai 2022 10:36