Innpassing av emner i mastergraden

Du kan søke om å få godkjent innpassing av eksterne emner i mastergraden din.

Du kan søke om å få innpasset emner til erstatning for et bestemt emne eller som et fritt valgt emne. Søknader om innpassing av eksterne emner skal anbefales av din veileder/rådgiver.

Fyll ut søknadsskjemaet, få veileders/rådgivers signatur og send eller lever søknadsskjemaet til programkonsulenten ved Institutt for musikkvitenskap (adresse finnes nederst på søknadsskjemaet).

 

 

Av Turid Kristensen
Publisert 2. aug. 2017 10:40 - Sist endret 2. aug. 2017 10:40