Masterstipend

Institutt for musikkvitenskap utlyser av og til mastergradsstipender til studenter som velger å skrive masteroppgave innenfor noen utvalgte forskningsområder.

Masterstipender utlyst tidligere:

Alle som er tatt opp på masterprogrammet i musikkvitenskap (inkludert Nordic studieretningen) eller masterprogrammet i "Music, communication and technology" ved Institutt for musikkvitenskap kan søke om et av masterstipendene. Søknadene vurderes av en faglig komité. Stipendiatene vil bli inkludert i aktuelle forskningsmiljøer ved instituttet, og forventes også å ta relevante mastergradsemner ved Institutt for musikkvitenskap innenfor feltet.

Hvert stipend er på 30.000 kroner. Halvparten vil bli utbetalt ved tildeling og den andre halvparten vil bli utbetalt ved fullført og bestått oppgave. 

Søknad med prosjektbeskrivelse (3-5 sider), fremdriftsplan, CV og karakterutskrifter sendes Institutt for musikkvitenskap. Prosjektbeskrivelsen kan skrives på norsk eller engelsk.

Søknadsfristen er 15. september.