2019

Sist endret 12. aug. 2019 19:42 av Peter Edwards

Det lyses ut et stipend á kr 30.000,- til et masterprosjekt knyttet til interaktive museumsopplevelser på Popsenteret

Sist endret 12. aug. 2019 19:44 av Peter Edwards

A master's grant á kr 30.000,- is announced for a project in the field of Music copyright and digital media

Sist endret 12. aug. 2019 19:47 av Peter Edwards

Det lyses ut et stipend á kr 30.000,- til et masterprosjekt som baserer seg på kildenært arbeid med arkivmateriale i Nasjonalbibliotekets musikksamlinger.

Sist endret 12. aug. 2019 19:43 av Peter Edwards

Det lyses ut et stipend á kr 30.000,- til et masterprosjekt som baserer seg på “music information retrieval” i samarbeid med Nasjonalbiblioteket.

Sist endret 12. aug. 2019 19:46 av Peter Edwards

Det lyses ut et stipend á kr 30.000,- til et masterprosjekt som baserer seg på et prosjekt knyttet til Ultima: Oslo Contemporary Music Festival

Sist endret 13. aug. 2019 17:56 av Peter Edwards

IMV lyser ut et stipend á kr 30.000,- til studenter som er interessert i å skrive en masteroppgave om kjønns- og/eller likestillingsperspektiver innen musikkteknologifeltet.

Sist endret 12. aug. 2019 19:44 av Peter Edwards

Det lyses ut et stipend á kr 30.000,- til et masterprosjekt knyttet til norsk mannssang

Sist endret 12. aug. 2019 19:45 av Peter Edwards

A Master's grant á kr 30.000,- is announced for a project in the field of "Popular Music and Environment in the Nordic Region"