Interaktive museumsopplevelser på Popsenteret

Det lyses ut et stipend á kr 30.000,- til et masterprosjekt knyttet til interaktive museumsopplevelser på Popsenteret

Vi lyser ut et stipend til studenter som er interessert i å skrive et mastersprosjekt om interaktive museumsopplevelser. Dette bygger videre på et tidligere samarbeidsprosjekt, hvor flere studentprosjekter ble utstilt i 4. etasje på Popsenteret. 

Studenten vil arbeide med utvikling av en installasjonsprototype som kan fungere i en reell museums-setting. Like viktig som selve utviklingsarbeidet er kartlegging og forståelse av hvordan man kan tilrettelegge for interaktive lyd/musikkopplevelser i en museumskontekst.

Stipendet vil særlig være aktuelt for MCT-studentene, men vil være åpent for alle interesserte masterstudenter.

Publisert 12. aug. 2019 19:42 - Sist endret 12. aug. 2019 19:42