Masterstipend knyttet til “music information retrieval” i samarbeid med Nasjonalbiblioteket

Det lyses ut et stipend á kr 30.000,- til et masterprosjekt som baserer seg på “music information retrieval” i samarbeid med Nasjonalbiblioteket.

Masterstipendet er knyttet til musikkuthenting og interaksjon med folkemusikkatalogen ved Nasjonalbiblioteket. IMV har samarbeidet godt med Nasjonalbiblioteket de siste årene, blant annet i SoundTracer-prosjektet, og det er et stort potensiale i å videreføre dette i nye studentprosjekter.

Studenten vil få en arbeidsplass ved NB og vil videreutvikle systemer for å gjøre innholdssøk i lydfilene (“music information retrieval”) som er tilgjengelige. Dette vil brukes som utgangspunkt for å utvikle en interaktiv navigeringsløsning, som bygger videre på koden utviklet i SoundTracer-prosjektet.

Stipendet vil være særlig aktuelt for MCT-studentene, men vil være åpent for alle interesserte masterstudenter.


 

Publisert 12. aug. 2019 19:43 - Sist endret 12. aug. 2019 19:43