Norsk mannssang

Det lyses ut et stipend á kr 30.000,- til et masterprosjekt knyttet til norsk mannssang

IMV lyser ut et stipend for studenter som er interessert i å skrive en masteroppgave tilknyttet norsk mannssang.
IMV disponerer midler fra et legat opprettet til fremme av norsk mannssang som er tilgjengelige for mastergradsstipender. Temaet kan belyses fra forskjellige musikkvitenskapelige tilnærmingsmetoder; historisk, analytisk, sosiologisk/kulturelt, pedagogisk, kognitivt eller ut fra et helseperspektiv. Det vil også være mulig å innlemme praktiske elementer i oppgavens innhold. Kandidaten vil få tildelt veileder og vil måtte velge relevante masteremner ut fra temamessig orientering og tilnærmingsmetode.

Eksempler på mulige temaer tilknyttet norsk mannssang kan være: 

  • Norsk mannssang/mannskor i et historisk perspektiv
  • Musikkvitenskapelig analyse av norsk mannssang
  • Mannlig sangkultur i et moderne Norge
  • Sangopplæring av og med menn i Norge
  • Opplevelsesperspektiver ved mannssang i Norge
  • Norsk mannssang og sangteknikk
  • Norsk mannssang/mannskor i et helseperspektiv 
Publisert 12. aug. 2019 19:44 - Sist endret 12. aug. 2019 19:44