Masterprosjekt basert på Nasjonalbibliotekets musikksamlinger

Det lyses ut et stipend á kr 30.000,- til et masterprosjekt som baserer seg på kildenært arbeid med arkivmateriale i Nasjonalbibliotekets musikksamlinger.

Målsetningen for prosjektene bør være å tilegne seg og anvende metoder for kildekritiske arkivstudier av musikk, og gjennom kontekstualisering og teoretisering av valgt materiale bidra til forståelsen av den nære musikkhistorien i Norge. Fokus for oppgaven kan være historisk og/eller kulturteoretisk orientert, eller ta utgangspunkt i musikksosiologiske spørsmål. Søkere står fritt til selv å velge tema for masteroppgaven, men oppfordres særlig til å undersøke materiale i arkiver fra norsk jazz og populærmusikk. Prosjekter som tar opp problemstillinger som overskrider snevre sjangergrenser, og anvender flere kildetyper, er særlig velkomne.

Aktuelle prosjektområder kan være knyttet til undersøkelser av materiale i person- eller institusjonsarkiver, for eksempel band og artister, komponister og tekstforfattere, festivaler og plateselskap, eller fra samlere, journalister, fotografer, o.a. Nasjonalbibliotekets omfattende samling av fonogrammer, musikktidsskrifter og dagsaviser, radioarkiv, film og fjernsyn, er også aktuelle kilder, enten for egne studier eller i kombinasjon med andre primærkilder. Arkivstudiene kan også kombineres med andre metoder og kildetyper, som musikk- og tekstanalyse og/eller kvalitative intervjuer. Deler av arbeidet vil finne sted i Nasjonalbibliotekets lokaler på Solli Plass i Oslo.

Søkere oppfordres til å gjøre seg kjent med hvilke arkiver og materialtyper som finnes og som kan være aktuelle for planlagte prosjekt. Fagansatte ved Nasjonalbiblioteket vil være behjelpelige i orienteringen, og under arbeidet med masterprosjektene.

 

Publisert 12. aug. 2019 19:47 - Sist endret 12. aug. 2019 19:47