Retningslinjer for masteroppgave - 60 studiepoeng

Her finner du informasjon om masteroppgaven ved IMV. Se også emnesiden for mer informasjon.

Vitenskapelig masteroppgave

  • Omfang på maksimalt 100 sider, i tillegg kommer forside, innholdsfortegnelse, litteraturliste og vedlegg.  
  • Skriftstørrelsen skal være i 12 punkt med en linjeavstand på 1,5.
  • Paginering som enten er midtstilt, nederst på siden, eller alternerer fra høyre til venstre på annenhver side.

To-delt masterprosjekt

En teoretisk del og en praktisk del.

I tillegg til selve masteroppgaven kommer en praktisk del som skal belyse den teoretiske delen.

Forside

Må innholde følgende informasjon - layout velger du selv

  • Tittel
  • Evt. undertittel
  • Navnet ditt
  • Masteroppgave i musikkvitenskap
  • Institutt for musikkvitenskap
  • Universitetet i Oslo
  • Semester/År

 

 

Publisert 27. mai 2010 14:05 - Sist endret 20. juni 2018 10:03