Veiledning

Som masterstudent vil du få tildelt en veileder som vil følge deg opp i arbeidet med masteroppgaven. I starten av andre semester vil du motta en epost fra instituttet om tildeling av veileder eller rådgiver.

Tildeling av veileder og/eller rådgiver

Masteroppgave på 60 studiepoeng

Studenter som har valgt studieløp med masteroppgave på 60 studiepoeng får tildelt veileder i starten av andre semester. Tildelingen blir gjort med utgangspunkt i prosjektskissen som studenten sender inn før studiestart. I løpet av første semester skal prosjektskissen utvikles til en ferdig prosjektbeskrivelse mens studenten deltar i emnet MUS4226 - Oppgaveseminar i musikkvitenskap.

Masteroppgave på 30 studiepoeng

Studenter som har valgt studieløp med masteroppgave på 30 studiepoeng får tildelt en rådgiver i andre semester, basert på hvilket fagområde studenten har valgt. Rådgiveren skal hjelpe studenten med å finne et tema for oppgaven innenfor det relevante fagområdet, og bistå ved tildeling av veileder. Studenten vil få tildelt en veileder i tredje semester, samtidig som hun/han deltar i emnet MUS4226 - Oppgaveseminar i musikkvitenskap.

Veiledningskontrakt

For at veiledningsforholdet skal være gyldig må alle masterstudenter levere en veiledningskontrakt som er signert av veileder, undervisningsleder og studenten selv. Veiledningskontrakten skal leveres senest ved utløpet av det semesteret studenten tar MUS4226 - Oppgaveseminar i musikkvitenskap. Kontrakten skal underskrives i tre eksemplarer (fire dersom man har både hoved- og biveileder): ett til studenten, ett til (hver) veileder, og ett som leveres til administrasjonen.

Du finner mal for veiledningskontrakt her: Rettigheter og plikter for veileder og student (HF).

Kontrakter til utfylling finnes også i hylleseksjonen ved administrasjonen i 2. etasje (ZEB-bygningen).

 

Har du spørsmål om veiledningsforholdet? Ta kontakt med programkonsulent.

Publisert 26. mai 2010 12:31 - Sist endret 14. okt. 2021 09:35