Informasjon for nye bachelorstudenter høsten 2020

Velkommen til Institutt for musikkvitenskap! På denne siden finner du informasjon om påmelding, registrering, gruppepåmelding, samt kontaktinformasjon relatert til studier og studiestart.

NB! Det gjenstår dessverre noen justeringer på timeplanen, slik at vi vil be dere om å vente med påmelding via Studentweb til tirsdag 11. august, dersom dere ikke allerede har meldt dere på.

Studiestartinfo og sjekkliste

For generell info om studiestart, se:

https://www.uio.no/studier/studiestart/

Viktig sjekkliste for hva dere må gjøre i august:

https://www.uio.no/studier/studiestart/sjekkliste/index.html

Undervisningsformer på musikkvitenskap høsten 2020

Digital undervisning

Nesten all undervisning høsten 2020 blir digital. Det omfatter all undervisning på følgende emner:

MUS1200 Musikkbasis

MUS1254 Arrangering klassisk (notebasert)

MUS1255 Arrangering jazz/pop/rock (notebasert)

MUS1280 Produksjon

MUS1445 Musikkens historie 1

NB! I timeplanen for hvert emne vil det stå rom, men dette er de rommene vi skal bruke i tilfelle vi på et senere tidspunkt kan gå over til fysisk undervisning. Dere kan se bort fra disse foreløpig. Digital undervisning vil foregå på Canvas (dere får tilgang når dere får opptak til emnene).

Undervisning med fysisk oppmøte:

MUS1350 Ensemble 1

All undervisning i dette emnet vil foregå i Salen.

Påmelding

Påmelding skjer via Studentweb. Merk at alle førstesemesterstudenter på bachelor allerede er påmeldt til et ensemble, slik at dere ikke trenger å melde dere til MUS1350 - dette er allerede gjort for dere.

Frist: Torsdag 13. august kl. 23:59. Emneopptaket blir gjort i løpet av fredag og lørdag og blir publisert senest søndag ettermiddag.

Hvordan legge timeplan?

1. Hvilke emner skal jeg ta? 

En "normal" fulltidsstudent skal ta følgende emner i 1. semester:

Obligatoriske emner:

MUS1200 Musikkbasis

MUS1350 Ensemble 1

MUS1445 Musikkens historie 1

Man skal også velge en av følgende arrangeringsvarianter:

MUS1254 Arrangering klassisk (notebasert)

MUS1255 Arrangering jazz/pop/rock (notebasert)

MUS1280 Produksjon

Dere kan se anbefalt studieløp for hele bachelorgraden her, inkludert hvilke emner som normalt tas i de to første semestrene:

Anbefalt studieløp, bachelor i musikkvitenskap

2. Hvordan ser jeg hvilket ensemble jeg er plassert i?

For å se hvilket ensemble du er i, gå inn på Studentweb og klikk deg fram til Utdanningsplanen. Her ser dere bl.a. MUS1350. I høyre kolonne står det "Høst 2020: Innvilget" ved dette emnet. Klikk på knappen "Vis detaljer". Nederst i ruten som kommer opp står hvilket ensemble du er i, f.eks. "Ensemble 8". For å se tidene for ensemble 8, klikk i samme ruten der det står "Klkk her for detaljer om emnet".

3. Hvilke andre grupper skal jeg velge?

Siden dere allerede har blitt meldt på MUS1350 Ensemble 1, må dere velge grupper i de andre emnene som ikke kolliderer med ensemblene dere har fått.

Begynn med å gå inn på lenken til hvert emne ovenfor, og klikk på riktig semester (grått felt midt på siden). Da kommer dere til semestersiden, som inneholder timeplanen. Der ser dere når gruppene og forelesningene går i hvert emne. Legg en timeplan ut fra dette slik at dere ser hvilke grupper som passer best i hvert emne.

Når dere velger grupper på Studentweb, må dere sette opp grupper i en prioritert rekkefølge. Gjør dette slik at timeplanen deres går opp hvis dere får gruppen dere setter som 1. prioritet i hvert emne. Det vil være en stor hjelp for oss når vi jobber med fordelingen etter at påmeldingsfristen er gått ut. På forhånd tusen takk!

Spesielle ting å ta hensyn til:

MUS1200: Bare de som IKKE tar MUS1280 Produksjon skal ha grupper i DAW og MIDI. Det er ingen andre grupper i dette emnet (timeplanen vil bli noe revidert i løpet av mandag 10. august, og det kommer litt mer informasjon om valg av disse gruppene).

MUS1254: Tidene for denne undervisningen er noe usikre. Informasjon blir gitt så snart den foreligger.

4. Skal du studere på deltid, eller har du høyere musikkutdanning (fra høgskole eller universitet) fra før?

Ta kontakt med mons.thyness@imv.uio.no så snart som mulig for veiledning om dette.

Andre spørsmål?

Ta kontakt med mons.thyness@imv.uio.no

 

 

Publisert 10. aug. 2020 10:41 - Sist endret 10. aug. 2020 10:57