Emner og emnepåmelding høsten 2021 (master)

Velkommen som ny masterstudent på IMV!

Generelt

En del av dere som er nye på master nå vil ha gått på instituttet tidligere og være godt kjent med systemet. Det er likevel en god idé for alle å gå gjennom den sentrale sjekklisten for hva dere må gjøre i august:

Se den sentrale sjekklisten her.

Påmelding og emnevalg

Påmelding skjer som vanlig via Studentweb. Frist for påmelding: Torsdag 19. august kl. 23:59. Vi ber om at alle registrerer seg og melder seg til emner til denne fristen, slik at vi har oversikt over hvem som skal gå på hva når undervisningen begynner, og slik at dere får relevant tilgang i tide.

Studentweb stenger 20. august og åpner da ikke på nytt før tirsdag 24. august. Dersom det fremdeles er plass på emnene på det tidspunktet, vil det være mulig å melde seg, men man kan også risikere at emner er blitt fulle, eller at man ikke får tilgang i tide til første undervisningstime. Aller siste frist for påmelding, registrering og betaling av semesteravgift er 1. september. 

Emner med forkunnskapskrav

Noen emner (for eksempel satslære- og produksjonsemner) har forkunnskapskrav. Systemet vil ikke gjenkjenne emner fra andre institusjoner som forkunnskapskrav. Hvis dere har lyst til å ta et slikt emne og mener dere fyller forkunnskapskravene fordi dere har emner fra andre institusjoner som dekker dette, ta kontakt med administrasjonen så snart som mulig (mons.thyness@imv.uio.no), slik at vi kan sørge for at deres bakgrunn kan bli faglig vurdert.

Spesialpensum

Det finnes to emner som heter "spesialpensum". Disse er ment til å støtte opp om masteroppgaven i de tilfellene der det ikke finnes nok relevante emner, eller relevante nok emner, i det vanlige undervisningstilbudet. Dette krever godkjenning fra veileder og er vanligvis ikke aktuelt i første semester, ettersom man normalt må ha kommet et stykke på masteroppgaven før man kan vite noe om behovet for å ta et slikt emne. For ytterligere spørsmål om dette kan man igjen kontakte administrasjonen (mons.thyness@imv.uio.no).

Utøvende

Det finnes en mulighet for å ta utøvende (hovedinstrument) på master, dersom dette passer med tema for masteroppgaven og faglig innretning/emnesammensetning forøvrig. Emnet er på 10 studiepoeng, starter i vårsemesteret, går over to semestre og avsluttes med eksamen til jul, og krever opptaksprøve.

Denne opptaksprøven finner sted nå i høst, ca. i månedsskiftet oktober/november. Hvis det er mulig på det tidspunktet, kan det hende at vi kan gjøre opptaksprøven i form av en vanlig "live" framføring, men det er også mulig at vi må bruke video.

Det blir uansett egen påmelding til denne prøven, som blir sendt ut via nettskjema i september.

 

 

Publisert 11. aug. 2020 11:16 - Sist endret 19. aug. 2021 09:35