Emner og emnepåmelding høsten 2020 (master)

Velkommen som ny masterstudent på IMV! På grunn av pandemien blir også dette semesteret litt uvanlig, men vi skal klare å løse ting slik at alle får en god start på studiene. Undervisningen blir digital med få unntak.

Generelt

En del av dere som er nye på master nå vil ha gått på instituttet tidligere og være godt kjent med systemet. Det er likevel en god idé for alle å gå gjennom den sentrale sjekklisten for hva dere må gjøre i august:

https://www.uio.no/studier/studiestart/sjekkliste/index.html

Påmelding

Påmelding skjer som vanlig via Studentweb. Frist for påmelding: Torsdag 13. august kl. 23:59. Vi ber om at alle registrerer seg og melder seg til emner til denne fristen, slik at vi har oversikt over hvem som skal gå på hva når undervisningen begynner.

Dere vil heller ikke få tilgang til Canvas, for eksempel, før dere har fått opptak på emnene.

Studentweb stenger i helgen og åpner da ikke på nytt før tirsdag 18. august.

Emner med forkunnskapskrav

Noen emner (for eksempel satslære- og produksjonsemner) har forkunnskapskrav. Systemet vil ikke gjenkjenne emner fra andre institusjoner som forkunnskapskrav. Hvis dere har lyst til å ta et slikt emne og mener dere fyller forkunnskapskravene fordi dere har emner fra andre institusjoner som dekker dette, ta kontakt med administrasjonen så snart som mulig (mons.thyness@imv.uio.no / ellen.filmberg@imv.uio.no), slik at vi kan sørge for at deres bakgrunn kan bli faglig vurdert.

Spesialpensum

Det finnes to emner som heter "spesialpensum". Disse er ment til å støtte opp om masteroppgaven i de tilfellene der det ikke finnes nok relevante emner, eller relevante nok emner, i det vanlige undervisningstilbudet. Dette krever godkjenning fra veileder og er vanligvis ikke aktuelt i første semester, ettersom man normalt må ha kommet et stykke på masteroppgaven før man kan vite noe om behovet for å ta et slikt emne. For ytterligere spørsmål om dette kan man igjen kontakte administrasjonen (mons.thyness@imv.uio.no / ellen.filmberg@imv.uio.no).

Utøvende

Det finnes en mulighet for å ta utøvende (hovedinstrument) på master, dersom dette passer med tema for masteroppgaven og faglig innretning/emnesammensetning forøvrig. Emnet starter i vårsemesteret, går over to semestre og avsluttes med eksamen til jul, og krever opptaksprøve.

Denne opptaksprøven finner sted nå i høst, ca. i månedsskiftet oktober/november. Hvis det er mulig på det tidspunktet, kan det hende at vi kan gjøre opptaksprøven i form av en vanlig "live" framføring, men det er også mulig at vi må bruke video.

Det blir uansett egen påmelding til dette, som blir sendt ut via nettskjema i september.

 

 

Publisert 11. aug. 2020 11:16 - Sist endret 11. aug. 2020 11:18