Læringsressurser ved Institutt for musikkvitenskap

Kan jeg få tilgang til øverom? Hvordan skal jeg bruke referanser i oppgaven min? Hvor er lesesalen?

Her finner du faglig og praktisk informasjon som hjelper deg i studiehverdagen.

Alt om øverom og lydstudio

husordensregler, romreservasjoner, hvor finner jeg øverom, hvordan få tilgang til lydstudio