Bibliotekstilbod og lesesalsplasser ved Institutt for musikkvitenskap

Bibliotekstilbod

Lesesalsplasser

Lesesalen i 1. etasje ZEB-bygget er i prinsippet berre meint for masterstudentar med reserverte plassar, men kan også nyttast av bachelorstudentar dersom det er ledige plassar. Programutvalet administrerer plassane. Studentar på lågare grad kan elles bruke lesesalen på studentbiblioteket Sophus Bugge.

Av Turid Kristensen
Publisert 5. sep. 2008 17:22 - Sist endret 13. des. 2016 12:39