Bokskap og instrumentskap

Bokskap

Skapa finst i 1. etasje i rommet ved sida av lesesalen (rom 122).

Instrumentskap

Skap til større instrument finn du i underetasje 2 (2U). For å kome dit, må du bruke trappa eller heisa ved Kantina og Salen.

Programutvalet administrerer utlån av skap.

Prisar

  • Bokskap: 30,– per semester
  • Instrumentskap: 50,– per semester

Ved betaling til Programutvalet får du utdelt eit oblat til å feste på skapet.

Publisert 26. mai 2010 13:10 - Sist endret 9. mars 2021 15:49