Bruk av øverom og lydstudio

Øverom

Øverom finst i 2U og i 4. etasje. Romma i 2U er meint for lydsterke instrument. Instituttet har også andre spesialrom: klaverrom (437) og slagverkrom (2U12 og 2U14). Studentar med aktuelle hovudinstrument, kan få utlevert særskilte nøkkelkort fra studieadministrasjonen.

NB! Pass heile tida på å halde dørene til alle øveromma lukka, både i 2U og i 4. etasje - dette grunna ventilasjonsanlegget. Elles blir romma for tørre og instrumenta øydelagde.

Romreservasjoner

Samspelromma i U2 har eigne lister ved dørene, der du kan skrive deg på. Når det gjeld utlån av Salen, må utlånet først klarerast med Anne Eline Riisnæs. Deretter går du til studieadministrasjonen, som ordnar med reservasjon og orienterer om tilgjenge.

 

 

Publisert 27. mai 2010 09:17 - Sist endret 30. aug. 2019 12:41