Et nytt perspektiv?

Investér et semester i din fremtidige karriere - studér et semester eller to i utlandet!

IMV, HF og UiO sentralt har samarbeidsavtaler med mange svært gode universiteter over hele verden. Dette gir deg en enestående mulighet til å kunne studere et semester eller to utenlands.

Hvorfor studere utenlands?

  • Gir deg en unik og uforglemmelig opplevelse
  • Styrker deg personlig
  • Utvikler dine akademiske ferdigheter
  • Gir deg en ny innsikt i ditt fagfelt - f.eks. studere emner som ikke tilbys ved UiO
  • Gir både deg og din utdanning en internasjonal dimensjon
  • Forbedrer språkkunnskaper
  • Øker kulturforståelse
  • Gir deg et konkurransefortrinn som gjør deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet
  • Lei av å tråkke på Blindern - opplev noe nytt!

Grunnene til å reise ut er mange, og du har sikkert dine. Vurdér et utenlandsopphold!

Eksempler på avtaler innen musikkvitenskap:

Anbefalte avtaler

Andre relevante fagavtaler

Norden:

Europa:

Utenlandsstudier som del av din grad i musikkvitenskap ved UiO

IMV skal godkjenne de emnene du tar i utlandet, så utenlandsoppholdet forlenger ikke studiene dine. Program for musikkvitenskap har stor fleksibilitet med hensyn til fagvalg i utlandet, så det er gode muligheter for at du kan velge emner som ikke tilbys ved instituttet.

Informasjon om godkjenning av studieopphold før du reiser, søknadsprosess, frister og huskelister når du har søkt finner du på fakultetes nettside om å studere i utlandet.

Har du konkrete spørsmål til en av utvekslingsavtalene ved IMV kan du ta kontakt med ansvarlig for internasjonalisering ved instituttet, Turid Kristensen.

Utvekslingsprosessen

Planlegging

Se på oppbyggingen av studieprogrammet ditt, og ta en avgjørelse på når du vil søke utveksling. Det er enklest å ta frie studiepoeng i utlandet, men du kan også høre med din programkonsulent om andre emner kan tas i utlandet. Dette krever litt mer planlegging, men er slett ikke umulig.

For å få opptak hos UiOs internasjonale samarbeidspartnere bør du ha karrakteren C i snitt. Du må også ha tatt 60 studiepoeng før du kan reise ut på utveksling (minst 30 studiepoeng før du kan søke).

Søknad

Fase 1: Søknadsfrist for delstudier i utlandet er 15. september/15. februar. Du søker UiO om utvekslingsplass på SøknadsWeb som åpner ca en måned før søknadsfristen.

Rundt 25. september/25. februar vil du få beskjed om du har blitt innstilt til ditt valgte studiested.

Fase 2: Deretter går du i samarbeid med din utvekslingskoordinator - ved bachelorprogrammet i musikkvitenskap er dette Turid Kristensen i gang med søknadsprosessen til det utenlandske universitetet.

Vi ser nå at flere og flere universiteter opererer med online-søknader, som du selv fyller ut og deretter sørger for innsending av vedlegg (karakterutskrift, språkbevis, emnevalg etc.). Der dette ikke er tilfelle, sender vi vertsuniversitetets søknadspapirer sammen med dine vedlegg innen deres søknadsfrist.

Det kan gå alt fra en måned til flere måneder før du får svar på søknaden din.

Rundt 99 prosent av våre søkere får opptak ved det utenlandske universitetet. Det er svært sjelden at man får avslag.

Forberedelser

Etter at søknaden er sendt, går du i gang med din søknad om forhåndsgodkjenning  av emnene du planlegger å ta i utlandet: Du må også undersøke om forsikring for utvekslingsstudenter og sjekke at passet er gyldig.

Når du får bekreftet at du får opptak ved det utenlandske universitetet, kan du kjøpe flybilletten.

Det siste du gjør før du reiser er å lese UiOs Trygg i utlandet-brosjyre og  levere opplysningsskjema, slik at vi kan få tak i deg eventuelle krisesituasjoner.

Av Turid Kristensen
Publisert 25. mai 2010 11:07 - Sist endret 29. aug. 2018 14:22