Frode Helland

Head of Department - Nordic Language
Image of Frode Helland
Norwegian version of this page
Phone +47-22858676
Room 226
Username
Visiting address Niels Henrik Abels vei 36 Henrik Wergelands hus 0313 OSLO
Postal address Postboks 1166 Blindern 0317 OSLO
Other affiliations Centre for Ibsen Studies
Tags: Drama, Ibsen studies, Digital Humanities, Culture, Scandinavian literature

Publications

Helland, Frode (2017). En kritisk humanisme. Fanon om antisemittisme og anti-svart rasisme. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  35(1), s 145- 173.

Helland, Frode (2016). Aggressiv skyldfrihet - "Hjernevask" revisited , I: Elisabeth Oxfeldt (red.),  Skandinaviske fortellinger om skyld og privilegier i en globaliseringstid.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215027753.  2.  s 32 - 54.

Holledge, Julie; Helland, Frode; Tompkins, Joanne & Bollen, Jonathan (2016). A Global Doll’s House. Ibsen and Distant Visions. Palgrave Macmillan.  ISBN 9781137438980.  234 s.

Helland, Frode (2015). Ibsen in Practice. Relational Readings of Performance, Cultural Encounters and Power. Methuen.  ISBN 9781472513694.  255 s.

Helland, Frode (2014). Rasisme uten rasister i Norge. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  32(3/4), s 108- 143.

 • Helland, Frode (2018). The Scars of Modern Life: Hedda Gabler in Adorno’s Prism, In Kristin Gjesdal (ed.),  Ibsen’s Hedda Gabler. Philosophical Perspectives.  Oxford University Press.  ISBN 9780190467883.  4.  s 92 - 111
 • Helland, Frode (2017). En kritisk humanisme - Fanon om antisemittisme og anti-svart rasisme. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  34(1), s 145- 173
 • Helland, Frode (2016). Aggressiv skyldfrihet - "Hjernevask" revisited, I: Elisabeth Oxfeldt (red.),  Skandinaviske fortellinger om skyld og privilegier i en globaliseringstid.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215027753.  2.  s 32 - 54
 • Helland, Frode (2016). Introduction: Ibsen Between Cultures, In Frode Helland & Julie Holledge (ed.),  Ibsen Between Cultures.  Novus Forlag.  ISBN 9788270998630.  Kapittel.  s 13 - 20
 • Helland, Frode (2016). Kritikk i dag - Syv ufullstendige punkter. K&K: kultur og klasse.  ISSN 0905-6998.  44(122), s 43- 47
 • Helland, Frode (2014). Mot kapitalistisk realisme: Thomas Ostermeier, I: Ståle Dingstad; Thorstein Norheim & Ellen Rebecca Rees (red.),  Kulturmøter i nordisk samtidslitteratur. Festskrift til Per Thomas Andersen.  Novus Forlag.  ISBN 9788270997787.  Del 1.  s 17 - 36
 • Helland, Frode (2014). Rasisme uten rasister i Norge. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  32(3/4), s 108- 143
 • Helland, Frode & Holledge, Julie (2013). A Doll’s House as National Tradition: Understanding the Construction of Aesthetic Value, In Kjerstin Aukrust (ed.),  Assigning Cultural Values.  Peter Lang Publishing Group.  ISBN 9783631632987.  Artikkel.  s 165 - 190
 • Helland, Frode (2010). Ideologia i hegemonia. Literatura polityczna dzisiaj. Dialog (Warszawa).  ISSN 0012-2041.  (7-8), s 84- 93
 • Helland, Frode (2010). In - and Out of Place: Two Ibsen-Films, In Proceedings 2009 Centre for Asian Theatre (ed.),  Ibsen through new eyes - relgion and freedom.  Centre for Asian Theatre.  ISBN 978-984-33-1602-8.  Artikkel.  s 13 - 31
 • Helland, Frode (2009). Empire and Culture in Ibsen. Some Notes on the Dangers and Ambiguities of Interculturalism. Ibsen Studies.  ISSN 1502-1866.  9(2), s 136- 159 . doi: 10.1080/15021860903489060
 • Helland, Frode (2009). Ibsen and Nietzsche: The Master Builder. Ibsen Studies.  ISSN 1502-1866.  IX(1), s 50- 76
 • Helland, Frode (2009). La signora del mare, Hedda Gabler, il costruttore Solness, In Roberto Alonge (ed.),  Henrik Ibsen. Drammi moderni.  Bur Rizzoli.  ISBN 9788817029025.  Etterord.  s 1140 - 1146
 • Helland, Frode (2009). Om Spivaks "Can the Subaltern Speak?" og oversettelsen. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  27(1), s 36- 40
 • Helland, Frode (2008). Ideologi & hegemoni. Politisk litteratur i dag. Tidskrift för litteraturvetenskap.  ISSN 1104-0556.  (3-4), s 29- 44
 • Helland, Frode (2007). Ibsen mellom Orient og Oksident. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  1(4), s 74- 104
 • Helland, Frode (2007). Ibsen og det politiske: Gengangere, I: Henk van der Liet & Suze van der Poll (red.),  En internasjonal Ibsen.  Amsterdam University Press.  ISBN 978-90-809186-5-8.  Kapittel.  s 29 - 47
 • Helland, Frode (2007). Ideology and Hegemony in Ghosts, In Frode Helland; Kaja S. Mollerin; Jon Nygaard & Astrid Sæther (ed.),  The Living Ibsen.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-91540-10-8.  Part 2.  s 139 - 147
 • Helland, Frode (2006). Henrik Ibsen og det politiske: Et dukkehjem, I: Per Thomas Andersen (red.),  Lesing og eksistens. Festskrift til Otto Hageberg på 70-årsdagen.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-36181-2.  Kapittel.  s 134 - 150
 • Helland, Frode (2006). Ideologi og hegemoni i Henrik Ibsens Gengangere, I: Steinar Gimnes & Sarah Paulson (red.),  -ut i det ukjente.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 82-519-2175-9.  Kapittel/artikkel.  s 31 - 47
 • Helland, Frode (2006). Litteraturens (manglende) plass i "Læreplan i norsk". Norsklæreren.  ISSN 0332-7264.  30(2), s 30- 33

View all works in Cristin

 • Helland, Frode (2018). Ibsen on Theatre. Nic Hern Books.  ISBN 9781848423121.  245 s.
 • Helland, Frode & Holledge, Julie (ed.) (2016). Ibsen Between Cultures. Novus Forlag.  ISBN 9788270998630.  294 s.
 • Holledge, Julie; Helland, Frode; Tompkins, Joanne & Bollen, Jonathan (2016). A Global Doll’s House. Ibsen and Distant Visions. Palgrave Macmillan.  ISBN 9781137438980.  234 s.
 • Helland, Frode (2015). Ibsen in Practice. Relational Readings of Performance, Cultural Encounters and Power. Methuen.  ISBN 9781472513694.  255 s.
 • Helland, Frode & Jian, Sun (ed.) (2012). Ibsen Across Cultures. Fudan University Press.  ISBN 9787309087918.  502 s.
 • Helland, Frode & Sun, Jian (ed.) (2012). Ibsen Across Cultures. Fudan University Press.  ISBN 978-7-309-08791-8.  502 s.
 • Helland, Frode & Wærp, Lisbeth Pettersen (2011). Å lese drama. Innføring i teori og analyse. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215018997.  208 s.
 • Helland, Frode; Tam, Kwok-kan & Yip, Terry Siu-han (ed.) (2010). Ibsen and the Modern Self. Open University of Hong Kong Press.  ISBN 9789627707738.  328 s.
 • Helland, Frode; Mollerin, Kaja*; Nygaard, Jon & Sæther, Astrid (ed.) (2007). The Living Ibsen: Proceedings - The 11th International Ibsen Conference, 21 - 27 August 2006. Unipub forlag.  ISBN 978-82-91540-10-8.  556 s.
 • Helland, Frode; Mollerin, Kaja S.; Nygaard, Jon & Sæther, Astrid (ed.) (2007). The Living Ibsen. Unipub forlag.  ISBN 978-82-91540-10-8.  556 s. Show summary
 • Helland, Frode; Mollerin, Kaja S.; Nygaard, Jon & Sæther, Astrid (ed.) (2006). The Living Ibsen. Proceedings - The 11th International Ibsen Conference, 21 - 27 August 2006. Centre for Ibsen Studies, University of Oslo.  ISBN 978-82-91540-10-8.  556 s.

View all works in Cristin

 • Helland, Frode (2017). Preface. Ibsen Studies.  ISSN 1502-1866.  17(1), s 1- 2 . doi: 10.1080/15021866.2017.1351054
 • Oxfeldt, Elisabeth; Helland, Frode; Iversen, Kristina Leganger & Yang, Julianne Q. M. (2017). "Skyldfølelse i en globaliseringstid: om skyld, makt og et aktivistisk humaniora".
 • Helland, Frode (2015). Peer Gynt and the Dangers and Ambiguities of Interculturalism: "Can one be a Non-Orientalist?".
 • Helland, Frode (2014). Opp i ringa! Om KJartan Fløgstads Magdalenafjorden. Vinduet.  ISSN 0042-6288.  (2)
 • Helland, Frode (2014). Én Peer og tre Folkefiender. Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift.  ISSN 1503-2310.  (4), s 37- 40
 • Helland, Frode (2013). The Use and Abuse of Truth: Skeptics and Skepticism in Ibsen.
 • Helland, Frode (2012). Ibsen Between Cultures - Negotiating A Doll’s House in Iran, Vietnam and Germany.
 • Helland, Frode (2012). Ibsen and Censorship.
 • Helland, Frode (2012). Ibsen and World Literature.
 • Helland, Frode (2012). Ibsen, Roma og Peer Gynt.
 • Helland, Frode (2012). Negotiating Ibsen: Worskhop on Ghosts.
 • Helland, Frode (2012). No Politics - Ibsen in the PRC 1956.
 • Helland, Frode (2012). No politics: The first Doll's House in Communist China.
 • Helland, Frode (2012). Politikk og ideologi i Ibsens samfunnsdramaer – med vekt på Et dukkehjem og Gengangere.
 • Mjølstad, Ole Christian; Snare, Sten Roar; Folkvord, Lasse; Helland, Frode; Torp, Hans; Haraldseth, Olav; Grimsmo, Anders & Haugen, Bjørn Olav (2011). Non-expert assessment of left ventricular systolic function using pocket-sized ultrasound.
 • Fjørtoft, Henning & Helland, Frode (2011). Jordsanger : Økokritiske analyser av Inger Christensens lange dikt. Doktoravhandlinger ved NTNU. 257.
 • Helland, Frode (2011). Ibsen Under the Radar: Censorship and Artistic Expression.
 • Helland, Frode (2011). Om å lese Hans Herbjørnsrud.
 • Mjølstad, Ole Christian; Snare, Sten Roar; Folkvord, Lasse; Helland, Frode; Torp, Hans; Haraldseth, Olav; Grimsmo, Anders & Haugen, Bjørn Olav (2011). Non-expert assessment of left ventricular systolic function using pocket-sized ultrasound. European Journal of Echocardiography.  ISSN 1525-2167.  12, s ii130- ii130 . doi: 10.1093/ejechocard/jer216
 • Mjølstad, Ole Christian; Snare, Sten Roar; Folkvord, Lasse; Helland, Frode; Torp, Hans; Grimsmo, Anders; Haraldseth, Olav & Haugen, Bjørn Olav (2010). Non-expert assessment of left ventricular global contractility using pocket sized ultrasound machines. MITAT. Minimally invasive therapy & allied technologies.  ISSN 1364-5706.  19, s 54- 55
 • Mjølstad, Ole Christian; Snare, Sten Roar; Folkvord, Lasse; Helland, Frode; Torp, Hans; Grimsmo, Anders; Haraldseth, Olav & Haugen, Bjørn Olav (2010). Non-expert assessment of left ventricular global contractility using pocket sized ultrasound machines.
 • Helland, Frode (2010). A Doll's House.
 • Helland, Frode (2010). Forvirrende om Ibsen i verden. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 5- 5
 • Helland, Frode (2010). Ibsen Studies: From a Cross-cultural Perspective.
 • Helland, Frode (2010). Ibsen er også indisk. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 5- 5
 • Helland, Frode (2010). Interculturalisation in Theatre and Ibsen.
 • Helland, Frode (2010). Politikk og form: Vegard Vinge og Ida Müllers Vildanden. Vinduet.  ISSN 0042-6288.  (3), s 70- 74
 • Helland, Frode (2010). Re-playing Ibsen across Cultures.
 • Helland, Frode (2010). Theories of Intercultural Theatre.
 • Helland, Frode (2010). Vakker og vill Når vi døde vågner fra Manipur. Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift.  ISSN 1503-2310.  (2), s 39- 41
 • Helland, Frode (2009). I det sekulæres navn — en samtale om politikk, seksualitet og sekularisme. Intervju med Rustom Bharucha. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  27(1), s 200- 222
 • Helland, Frode (2009). In - and Out of Place: Three Asian Master Builders.
 • Helland, Frode (2009). Out of Place? Three Indian Versions of The Master Builder.
 • Helland, Frode (2008). 1840-årenes estetikk og medieteknologi: Henrik Wergelands bildeskapelse.
 • Helland, Frode (2008). Blomsterstykket i litteraturen.
 • Helland, Frode (2008). Brilliant Rosmersholm. Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift.  ISSN 1503-2310.  (3-4), s 69- 71
 • Helland, Frode (2008). Dolls, Dance and Doors - Ibsen in the world.
 • Helland, Frode (2008). Dramaet som politisk form: Noen tendenser i nordisk samtidsdramatikk.
 • Helland, Frode (2008). Ibsen and Nietzsche: The Master Builder.
 • Helland, Frode (2008). Ibsen and the (post-)modern self - some recent interpretations.
 • Helland, Frode (2008). Ibsen between East and West.
 • Helland, Frode (2008). Ibsensenterets fremtid. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 11- 11
 • Helland, Frode (2007). Doing Ibsen outside his country of origin.
 • Helland, Frode (2007). Globalization and the Study of Literature.
 • Helland, Frode (2007). Ibsen Inter Cultures.
 • Helland, Frode (2007). Ibsen and the Political: Ghosts and A Doll’s House.
 • Helland, Frode (2007, 21. mars). Snakket om "Ibsen-prisen" på Kulturnytt, NRK P2. [Radio].  NRK P2.
 • Aasen, Arne Johannes & Helland, Frode (2006). "Retretten til skrifta". Språkkritikk og globalisering i nokre romanar av Kjartan Fløgstad. Doktoravhandlinger ved NTNU. 51.
 • Helland, Frode (2006). ‘Av handling’ Om Kjartan Fløgstads romaner.
 • Helland, Frode (2006). Henrik Ibsen and the (critical analysis of) orientalist discourse.
 • Helland, Frode (2006). Henrik Ibsen og det politiske.
 • Helland, Frode (2006). Henrik Ibsen og det politiske, med særlig henblikk på Gengangere.
 • Helland, Frode (2006). Henrik Ibsen’s A Doll’s House.
 • Helland, Frode (2006). Henrik Ibsens Gengangere – et politisk drama?.
 • Helland, Frode (2006). Henrik Ibsens skuespill Et dukkehjem.
 • Helland, Frode (2006). Ibsen and the Political.
 • Helland, Frode (2006). Ibsens Et dukkehjem.
 • Helland, Frode (2006). Ideology and Hegemony in Henrik Ibsens Ghosts.
 • Helland, Frode (2006). Ideology and Hegemony in Henrik Ibsen’s Ghosts.
 • Helland, Frode (2006). Ideology and Ideology-critique in Henrik Ibsens Ghosts.
 • Helland, Frode (2006, 09. desember). Intervju om Susan Sontag og mediebilder av andres lidelse. [Radio].  nrk P2.
 • Helland, Frode (2006). Litteraturens plass i Læreplan for Norsk.
 • Helland, Frode (2006). Mathias Faldbakken/Abo Rasul: En intermedial kunstner.
 • Helland, Frode (2006, 03. oktober). Om Agora.  Klassekampen.
 • Helland, Frode (2006). Political Aspects of Ghosts: Discourse and Ideology.
 • Helland, Frode (2006). Political actuality in Henrik Ibsen’s A Doll’s House.
 • Helland, Frode (2006). Political aspects of Henrik Ibsen’s A Doll’s House.
 • Helland, Frode (2006). Teoretisk og metodisk fagutvikling i nordisk litteraturvitenskap i Skandianvia.

View all works in Cristin

Published June 7, 2010 11:38 PM - Last modified Sep. 8, 2017 4:16 PM

Projects