Prøveforelesning Thor Holt

Thor Holt holder sin prøveforelesning for vikarstillingen som førstelektor ved Senter for Ibsen-studier.

Zoom lenke her

Microphone in front of a blurry backgroung

Tema for prøveforelesning

"Gi en introduksjonsforelesning til IBS4210 Ibsen i praksis"

Hensikten med prøveforelesningen er å gi studentene en smakebit på hva emnet har å by på. Det er fint om 5-10 minutter av denne tiden brukes til spørsmål fra tilhørerne.

 

Published May 10, 2021 6:36 PM - Last modified May 18, 2021 11:21 AM