Brand (1866)

Les Brand:

Om verket

Mer om verket

Bilder fra forestillinger av Brand

 

Om forløperen til Brand (1866), [Episk Brand] [1864/65]

Det ufullførte verket [Episk Brand] ble formet som et dikt. Ibsen forkastet verket, skrev det om i dramatisk form og publiserte det så som Brand (1866).

Les [Episk Brand] [1864/65]:

Om verket

Mer om verket

Published Apr. 6, 2018 5:16 PM - Last modified May 3, 2018 11:29 AM