Gildet paa Solhoug (1856)

Les Gildet paa Solhoug:

Om verket

Mer om verket

Bilder fra forestillinger av Gildet paa Solhoug

 

Om den reviderte versjonen, Gildet på Solhaug (1883)

Ibsen deltok på et skandinavisk rettskrivningsmøte i Stockholm i 1869. Etter dette skrev han om alle sine tidligere dramaer etter rettskrivningsnormen som ble anbefalt på dette møtet. Samtidig gjorde han endringer i innholdet.

Les Gildet på Solhaug (1883):

Om verket

Mer om verket

Published Apr. 9, 2018 2:23 PM - Last modified May 3, 2018 11:29 AM