Kjæmpehøien (1850)

Les Kjæmpehøien:

Om verket

Mer om verket

 

Om den reviderte versjonen av Kjæmpehøien (1854)

I denne omskrevne versjonen av Kjæmpehøien er bl.a. handlingen flyttet fra Valland i Nordvest-Frankrike til den italienske øya Sicilia.

Les Kjæmpehøien (1854):

Om verket

Mer om verket

Published Apr. 6, 2018 5:07 PM - Last modified May 3, 2018 11:29 AM