Nasjonale førsteoppføringer

Norge, Danmark, Sverige, Finland, Tyskland, Østerrike, Sveits, USA og England er nasjoner med sterke og markante Ibsen-tradisjoner. Verdenspremierene på Ibsens skuespill fant sted i disse landene (av 26 dramaer hadde 14 verdenspremiere i Norge, 2 i Danmark, 2 i Sverige, 1 i USA, 6 i Tyskland og 2 i Finland), se oversikt over urpremierene her. Nedenfor finner du oversikter over nasjonale førsteoppføringer i Norge, Danmark, Sverige, Finland, Tyskland/Østerrike/Sveits og USA/England.

Førsteoppføringer i Norge

Av Ibsens 28 verdenspremierer fant 16 sted i Norge. De førende scenene i norsk teater gjennom historien, Christiania Theater, Den Nationale Scene og Nationaltheatret, har latt Ibsen prege sine repertoarer og bidratt til at Norge har sterke Ibsen-tradisjoner.

Førsteoppføringer i Sverige

Da Kungliga Dramatiska Teatern i Stockholm 4. november 1857 hadde premiere på «Gästabudet på Solhoug», var dette første gang Ibsen ble satt opp på et teater utenfor Norge.

Førsteoppføringer i Danmark

Ibsen ga ut alle sine dramaer fra og med Brand (1866) på Gyldendalske Boghandels Forlag i København. Fra da av var han nesten mer vendt mot det danske markedet enn det norske. Stykkene trengte ikke oversettelse for å bli satt opp på danske teatre. Og Ibsen hadde godt kjennskap til og gode kontakter i dansk teater.

Førsteoppføringer i Finland

Unikt nok hadde John Gabriel Borkman verdenspremiere i Helsinki på to forskjellige teatre på samme dag, 10. januar 1897 på Suomalainen Teaatteri og Svenska Teatern. De samme to teatrene vekslet broderlig på å være først ute med nye Ibsen-stykker i Finland fra 1878 og utover og er de dominerende scenene i den finske Ibsen-tradisjonen.

Førsteoppføringer i Tyskland

Tyskland er ved siden USA det landet i verden som har satt opp Ibsen klart mest. Det var også der han hadde sine første utenom-skandinaviske suksesser. Ibsens gjennombrudd i Tyskland på midten av 1870-tallet la grunnlaget for hans gjennombrudd på verdensbasis.

Førsteoppføringer i England

Ibsen fikk sitt gjennombrudd i den anglo-amerikanske delen av verden først på slutten av 1880-tallet. Han var blitt introdusert tidligere, både på bokmarkedet og teaterscenen, men uten den helt store suksessen. Men da han først slo gjennom i den engelskspråklige verden, var renomeet hans sikret: han var nå en verdenskjent dikter.

Published May 3, 2018 11:29 AM - Last modified May 5, 2022 4:45 PM