Anmeldelser av Brand

Brand kom ut 16. mars 1866 i København (ved forlegger Frederik Hegel ved Gyldendalske Boghandel). Stykket hadde urpremiere 24. mars 1885 på Nya Teatern i Stockholm.

Anmeldelser av førsteutgaven

Brand anmeldt av Paul Botten-Hansen i Illustreret Nyhedsblad i Kristiania 1. april 1866.

Brand anmeldt av Marcus Jacob Monrad i Morgenbladet i Kristiania 5. april 1866.

Brand anmeldt av Ditmar Meidell i Aftenbladet i Kristiania 7. april 1866.

Brand anmeldt av Clemens Petersen i Fædrelandet 7. april 1866.

Brand anmeldt av A.O. Vinje i Dølen 8. april 1866.

Brand anmeldt av Georg Brandes i Dagbladet i København 23. mai 1866.

Brand anmeldt av M. J. Monrad i Morgenbladet i Kristiania 2., 9., 16. og 23. september 1866.

Brand anmeldt av Kristian Anastas Winterhjelm i Morgenbladet i Kristiania 1. og 4. desember 1866.

Brand anmeldt av Jens Lieblein i tidsskriftet Norden i Kristiania 1866.

Anmeldelser av urpremieren

Brand ved Nya Teatern anmeldt av Gustaf af Geijerstam i Aftonbladet i Stockholm 26. mars 1885.

Brand ved Nya Teatern anmeldt av Hjalmar Branting i Tiden i Stockholm 26. mars 1885.

Brand ved Nya Teatern anmeldt i Stockholms Dagblad 26. og 31. mars 1885.

Brand ved Nya Teatern anmeldt i Post- och Inrikes Tidningar i Stockholm 28. mars 1885.

Brand ved Nya Teatern anmeldt av Hellen Lindgren i Ny Illustrerad Tidning. i Stockholm 4. april 1885.

Anmeldelser av øvrige oppsetninger

August Lindbergs teaterselskaps oppsetning av Brand ved Eldorado Teater anmeldt av Kristofer Randers Aftenposten i Kristiania 22. oktober 1895 (premiere 21. oktober 1895).

August Lindbergs teaterselskaps oppsetning av Brand ved Eldorado Teater anmeldt av Hans Aanrud i Norske Intelligenssedler i Kristiania 22. oktober 1895 (premiere 21. oktober 1895).

August Lindbergs teaterselskaps oppsetning av Brand ved Eldorado Teater anmeldt av Nils Vogt i Morgenbladet i Kristiania 22. oktober 1895 (premiere 21. oktober 1895).

Published May 3, 2018 11:29 AM - Last modified Dec. 3, 2019 3:31 PM