Bygmester Solness

Bygmester Solness ble utgitt på Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn) i Kristiania 12. desember og i København 14. desember 1892. Stykket hadde urpremiere ved Lessing-Theater i Berlin 19. januar 1893.

Anmeldelser av førsteutgaven

Bygmester Solness anmeldt av Alfred Sinding-Larsen i Morgenbladet i Kristiania 14. desember 1892.

Bygmester Solness anmeldt av Hans Aanrud i Kristiania Intelligentssedler i Kristiania 16. desember 1892.

Bygmester Solness anmeldt i Dannebrog i København 15. desember 1892.

Bygmester Solness anmeldt av Kristofer Randers i Aftenposten i Kristiania 18. desember 1892.

Bygmester Solness anmeldt av Edvard Brandes i Politiken i København 22. desember 1892.

Bygmester Solness anmeldt av Herman Bang i Verdens Gang i Kristiania 23. desember 1892.

Bygmester Solness anmeldt av Carl David af Wirsén i Vårt Land i Stockholm 23. desember 1892.

Bygmester Solness anmeldt av Chr. Brinchmann i Nyt Tidsskrift (Ny Række) i Kristiania nov. 1892 - okt. 1893.

Bygmester Solness anmeldt av Georg Brandes i Verdens Gang i Kristiania 28. desember 1892

Bygmester Solness anmeldt av Sophus Schandorph i Illustreret Tidende i København 1. januar 1893.

Bygmester Solness anmeldt av Theodor Caspari i Aftenposten i Kristiania 4. januar 1893.

Bygmester Solness anmeldt av Bredo Morgenstierne i Aftenposten i Kristiania 5. og 6. januar 1893.

Bygmester Solness anmeldt av Didrik Grønvold i Bergensposten i Bergen 14., 16. og 17. januar 1893.

Bygmester Solness anmeldt av Georg Göthe i Nordisk Tidskrift för Vetenskap, Konst och Industri i Stockholm 1893.

Bygmester Solness anmeldt av Valdemar Vedel i januar-nummeret av Tilskueren. Maanedsskrift for Litteratur, Samfundsspørgsmaal og Almenfattelige Videnskabelige Skildringer i København 1893.

Bygmester Solness anmeldt av Edvard Alkman i Svensk Tidskrift i Uppsala 1893.

Bygmester Solness anmeldt av Maximilian Harden (psevdonym for Maximilian Witkowski) i Die Zukunft i Berlin 28. januar 1893.

 

Anmeldelser av urpremieren ved Lessing-Theater i Berlin (premiere 19. januar 1893)

Bygmester Solness anmeldt av Eduard Engel i Hamburger Fremden-Blatt 20. januar 1893.

Bygmester Solness anmeldt av Julius Keller i Berliner Lokal-Anzeiger 21. januar 1893.

Bygmester Solness anmeldt av Heinrich Hart i Tägliche Rundschau i Berlin 21. januar 1893.

Bygmester Solness anmeldt i Aftenposten i Kristiania 24. januar 1893.

 

Anmeldelser av øvrige oppsetninger

Anmeldelser av Trafalgar Square Theatres oppsetning av The Master Builder (premiere 20. februar 1893)

The Master Builder anmeldt i Aftenposten i Kristiania 27. februar 1893.

The Master Builder anmeldt av signaturen «Observer» i Politiken i København 25. februar 1893.

The Master Builder anmeldt i Pall Mall Gazette i London 21. februar 1893.

The Master Builder anmeldt i The Times i London 21. februar 1893.

 

Anmeldelser av Christiania Theaters oppsetning av Bygmester Solness (premiere 8. mars 1893)

Bygmester Solness anmeldt i Aftenposten i Kristiania 9. og 11. mars 1893.

Bygmester Solness anmeldt i Morgenbladet i Kristiania 9. mars 1893.

Bygmester Solness anmeldt av Hans Aanrud i Norske Intelligenssedler i Kristiania 9. mars 1893.

 

Anmeldelse av Det Kongelige Teaters oppsetning av Bygmester Solness i 1893

Bygmester Solness anmeldt av Edvard Brandes i Politiken i København 9. mars 1893.

Published May 3, 2018 11:29 AM - Last modified Nov. 18, 2019 10:24 PM