Anmeldelser av Fruen fra havet

Fruen fra havet ble utgitt 28. november 1888 på Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn) i København og Kristiania. Stykket hadde urpremiere 12. februar 1889 ved Großherzogliches Hoftheater i Weimar og på Christiania Theater.

Fruen fra havet anmeldt av Alfred Sinding-Larsen i Morgenbladet i Kristiania 5., 8., 9., 11. og 12. desember 1888. Også publisert som bok: Om Henrik Ibsen: Fruen fra Havet og Personerne deri, af Alfr. Sinding-Larsen, Kristiania 1889. Her gjengitt i transkripsjon av boken.

Les Escholiers' oppførelse av Fruen fra havet i Paris anmeldt av Alfred Valette i tidsskriftet Mercure de France (No. 37, Janvier 1893, s. 77-78).

Fruen fra havet anmeldt av Carl David af Wirsén i Vårt Land i Stockholm 11. desember 1888. Her transkribert fra Carl David af Wirsén, Kritiker, Stockholm 1901, s. 87 – 93.
Fruen fra havet ved Det Kongelige Teater anmeldt av Erik Skram i Illustreret Tidende 24. februar 1889 (Nr. 21, 30. Bind, s. 255-256).

Les Escholiers' oppførelse av Fruen fra havet i Paris anmeldt av Francisque Sarcey i den franske avisen Le Temps 19. desember 1892 (Trente-deuxième Année, No. 11532).

Les Escholiers' oppførelse av Fruen fra havet ved Theatre Moderne i Paris anmeldt av Henry Fouquier i den franske avisen Le Figaro 17. desember 1892 (38e Année, 3e Série, No. 352).

Les Escholiers' oppførelse av Fruen fra havet i Paris anmeldt av Jacques des Gachons i det franske tidsskriftet L'Ermitage (Quatrième Année, No. 1, Janvier 1893, s. 37-42).

Fruen fra havet ved Les Escholiers i Paris anmeldt av Ludovic Hamilo i det franske tidsskriftet L'Art Social (Janvier 1893, s. 21-22).

Die Frau vom Meere ved Burgtheater i 1903 anmeldt av Max Burckhard. Transkribert fra Max Burckhard, Theater. Kritiken, Vorträge und Aufsätze, II. Band (1902-1904), Wien 1905, s. 161-167.

Die Frau vom Meer ved Königliches Schauspielhaus i Berlin anmeldt av Otto Brahm i Frankfurter Zeitung i Frankfurt am Main 8. mars 1889 (Nr. 67. Erstes Morgenblatt. Dreiunddreissigster Jahrgang.).