Anmeldelser av Fruen fra havet - Page 2

Oppsetninger av Fruen fra Havet ved Königliches Schauspielhaus, Vildanden ved Königliches Residenz-Theater og Nora ved Lessing-Theater i Berlin anmeldt av Ove Rode i Politiken i København 17. og 18. mars 1889 (Nr. 76 og 77).

Die Frau vom Meere ved Königliches Schauspielhaus anmeldt av Theodor Fontane i Königlich privilegirte Berlinische Zeitung von Staats- und gelehrten Sachen. Vossische Zeitung, Berlin, 6. mars 1889 (Nr. 109).
Die Frau vom Meere ved Königliches Schauspielhaus anmeldt av Theodor Fontane i Königlich privilegirte Berlinische Zeitung von Staats- und gelehrten Sachen. Vossische Zeitung, Berlin, 21. mars 1889 (Nr. 135).