Anmeldelser av Gildet paa Solhoug

Gildet paa Solhoug ble utgitt på Chr. Tønsbergs forlag i Kristiania 19. mars 1856. Stykket hadde urpremiere på Det norske Theater i Bergen 2. januar 1856.

Gildet på Solhaug på Kristiania Teater anmeldt av Kristofer Randers i Aftenposten i Kristiania 7. desember 1897 (Nr. 879, 38te Aargang).

Gildet på Solhaug på Kristiania Teater anmeldt av Hans Aanrud i Norske Intelligenssedler i Kristiania 7. desember 1897 (No. 334, 135. Aarg.).

Gildet på Solhaug på Casino Teater anmeldt av signaturen «S.» i Fædrelandet i København 10. desember 1861 (No. 288, 22de Aarg.).

Gildet på Solhaug på Casino Teater anmeldt av J. Hjerrild i Dagbladet i København 9. desember 1861 (No. 287).