Anmeldelser av Hedda Gabler

Hedda Gabler kom ut på Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn) i København og Kristiania 16. desember 1890. Stykket hadde urpremiere 31. januar 1891 på Königliches Residenz-Theater i München.

Anmeldelser av førsteutgaven

Dagbladet i Kristiania 17. desember 1890.

Bredo Morgenstierne i Aftenposten i Kristiania 20. og 21. desember 1890.

Alfred Sinding-Larsen i Morgenbladet i Kristiania 21. desember 1890.

Gunnar Heiberg i Verdens Gang i Kristiania 23. desember 1890.

Niels Møller i Illustreret Tidende i København 28. desember 1890.

Carl David af Wirsén i Vårt Land i Stockholm 29. desember 1890.

Edmund Gosse i The Fortnightly Review i London/New York 1. jan. – 1. jun. 1891.

signaturen V. A. i Fædrelandet i København 23. januar 1891.

Gerhard Gran i Samtiden, Kristiania 1891.

Georg Göthe i Nordisk Tidskrift för Vetenskap, Konst och Industri, Ny Följd i Stockholm 1891.

Henrik Jæger i Dagbladet i Kristiania, 4., 6. og 7. februar 1891.

Otto Brahm i Freie Bühne für modernes Leben i Berlin 24. desember 1890.

 

Anmeldelser av urpremieren på Residenztheater i München 31. januar 1891

Wolfgang Brachvogel i Freie Bühne für modernes Leben 1. feb. 1891.

Königlich privilegirte Berlinische Zeitung von Staats- und gelehrten Sachen - Vossische Zeitung 1. og 2. feb. 1891.

 

Anmeldelser av øvrige oppsetninger

Anmeldelser av Svenska Teaterns oppsetning av Hedda Gabler i Helsinki (premiere 6. februar 1891)

signaturen «Arv. af S.» i Nya Pressen i Helsinki 7. februar 1891.

signaturen «A. B.» i Hufvudstadsbladet i Helsinki 7. februar 1891.

Rafaël Hertzberg i Finsk tidskrift för vitterhet, vetenskap, konst och politik i Helsingfors i 1891.

Johan August Runström i Ny Illustrerad Tidning i Stockholm 14. mars 1891.

 

Anmeldelser av Det Kongelige Teaters oppsetning av Hedda Gabler (premiere 25. februar 1891)

Morgenbladet i København 26. februar 1891.

Politiken 26. februar 1891.

Johan Knudsen i Dagbladet i København 26. februar 1891.

 

Anmeldelser av Christiania Theaters oppsetning av Hedda Gabler i Kristiania i 1891 (premiere 26. februar 1891)

Henrik Jæger i Dagbladet 27. februar 1891.

Tharald Blanc i Aftenposten i Kristiania 27. februar 1891.

Aftenposten i Kristiania 28. februar 1891.

Bergensposten 3. mars 1891.

 

Anmeldelser av Vaudeville Theatres oppsetning av Hedda Gabler i London i 1891 (premiere 20. april 1891)

The Times i London 21. april 1891.

Pall Mall Gazette i London 21. april 1891.

Clement Scott i The Illustrated London News 25. april 1891.

 

Anmeldelser av Den Nationale Scenes oppsetning av Hedda Gabler i Bergen i 1891 (premiere 25. juni 1891)

Bergens Tidende 26. juni 1891.

signaturen «— lb —» i Bergens Aftenblad og Bergens Adressecontoirs Efterretninger 26. juni 1891.

Bergensposten 26. juni 1891.

 

Anmeldelser av Théâtre Vaudevilles oppsetning av Hedda Gabler i Paris (premiere 17. desember 1891)

Aftenposten 21. desember 1891.

 

Anmeldelser av Carl-Schultze-Theaters oppsetning av Hedda Gabler i Hamburg i 1898 (premiere 11. april 1898)

Philipp Berges i Hamburger Fremden-Blatt 13. april 1898.

Published May 3, 2018 11:29 AM - Last modified Jan. 9, 2020 9:23 PM