Anmeldelser av John Gabriel Borkman

John Gabriel Borkman ble utgitt 15. desember 1896 på Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn) i København, Kristiania og Stockholm. Stykket hadde urpremiere 10. januar 1897 i Helsinki på Svenska Teatern og på Suomalainen Teaatteri (det finske teatret)

John Gabriel Borkman ved Deutsches Theater anmeldt av Albert Träger (under signaturen –ae–) i Freisinnige Zeitung i Berlin 31. januar 1897 (2. Beiblatt, s. 1).

John Gabriel Borkman anmeldt av Carl David af Wirsén i Post ock inrikes tidningar (Stockholm) 19. desember 1896. Her transkribert fra Carl David af Wirsén, Kritiker, Stockholm 1901, s. 118 – 120.

John Gabriel Borkman anmeldt av Carl Nærup i Verdens Gang i Kristiania 21. desember 1896 (No. 314, 29. Aarg.).

The New Century Theatres oppsetning av John Gabriel Borkman på Strand Theatre anmeldt av Clement Scott i The Daily Telegraph i London 4. mai 1897 (No. 13,098).

John Gabriel Borkman anmeldt av signaturen «D.» i Nordisk Tidskrift för Vetenskap, Konst och Industri, Stockholm 1897, s. 160-162.

John Gabriel Borkman ved Det Kongelige Teater anmeldt av Ferdinand Kolbye i Berlingske Tidende i København 1. februar 1897.

John Gabriel Borkman ved Deutsches Theater i Berlin anmeldt av Fritz Mauthner i morgen- og aftenutgaven av Berliner Tageblatt 30. januar 1897.

John Gabriel Borkman anmeldt av Georg Brandes i Verdens Gang i Kristiania 19. desember 1896 (No. 312, 29. Aarg.). Et utdrag av anmeldelsen ble også trykt i Politiken i København 22. desember 1896.

John Gabriel Borkman ved Deutsches Theater i Berlin anmeldt av signaturen «G. Z.» i Norddeutsche Allgemeine Zeitung 30. januar 1897 (Abendausgabe, Beilage, s. 4).

John Gabriel Borkman ved Deutsches Theater i Berlin anmeldt av signaturen «Gn.» i Berliner Börsen-Zeitung 30. januar 1897 (Morgenausgabe 2. Beiblatt, s. 3).

Artikkel ved Dr. H. C. Hansen i Aftenposten 27. november 1896 (Nr. 816, 37te Aargang, utgitt i Kristiania). Den ble trykt noen uker før John Gabriel Borkman forelå i bokhandelen og er interessant som stemningsrapport. På dette tidspunktet i Ibsens karriere var det alltid knyttet enorme forventninger både blant kritikere og det almenne publikum til utgivelsen av et nytt Ibsen-stykke.