Anmeldelser av Kejser og Galilæer

Kejser og Galilæer ble utgitt 16. oktober 1873 av Gyldendalske Boghandel (F. Hegel) i København. Stykket hadde urpremiere på Leipziger Stadttheater 5. desember 1896.

Den unge Arne Garborg var svært fascinert av Henrik Ibsen. I 1873, kort tid etter utgivelsen av «Kejser og Galilæer», fikk han utgitt i bokform en oppsiktsvekkende studie av dramaet. Han var da bare 22 år gammel og sto helt på terskelen av sin dikterkarriere. Ikke ulikt det Knut Hamsun skulle komme til å gjøre under sin foredragsturné i 1891 (om enn mer polemisk og mindre raffinert enn Garborg) aner man også her en ung dikterspires behov for å posisjonere seg i forhold til det store diktergenius.

Kejser og Galilæer på Leipziger Stadttheater anmeldt av Fritz Mauthner i Berliner Tageblatt 7. desember 1896 (Nr. 622, XXV. Jahrgang).

Kejser og Galilæer på Leipziger Stadttheater anmeldt av signaturen «Harlan» i Das Magazin für Literatur i Leipzig, Nr. 51, 1896, s. 1576-1577.

Kejser og Galilæer på Leipziger Stadttheater anmeldt av Arthur Gadebusch i Leipziger Neueste Nachrichten 7. og 9. desember 1896.