Anmeldelser av Kjærlighedens Komedie

Kjærlighedens Komedie ble publisert som Illustreret Nyhedsblads "Nytaarsgave for 1863". Bladets abonnenter i Kristiania fikk boken levert på døren nyttårsaften, mens utenbys abonnenter fikk den som vedlegg til bladets utgave for 4. januar 1863. Stykket hadde urpremiere 24. november 1873 på Christiania Theater.

Kjærlighedens komedie på Christiania Theater anmeldt av Alfred Sinding-Larsen (under signaturen «*») i Morgenbladet i Kristiania 5. april 1893 (75de Aarg., No. 176, side 2).