Anmeldelser av Lille Eyolf

Lille Eyolf ble utgitt på Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn) i København og Kristiania 11. desember 1894. Stykket hadde urpremiere på Deutsches Theater i Berlin 12. januar 1895.

Anmeldelser av førsteutgaven

Lille Eyolf anmeldt av Nils Kjær i Dagbladet i Kristiania 12. desember 1894.

Lille Eyolf anmeldt i Verdens Gang i Kristiania 12. desember 1894.

Lille Eyolf anmeldt av Kristofer Randers i Aftenposten i Kristiania 13. desember 1894.

Lille Eyolf anmeldt av Hans Aanrud i Norske Intelligenssedler i Kristiania 13. desember 1894.

Lille Eyolf anmeldt av Edvard Brandes i Politiken i København 14. desember 1894.

Lille Eyolf anmeldt av Nils Vogt i Morgenbladet i Kristiania 15. desember 1894.

Kommentar til Lille Eyolf av Georg Brandes i Verdens Gang i Kristiania 15. desember 1894.

Lille Eyolf anmeldt av Morgenbladets korrespondent i København, publisert i Morgenbladet i Kristiania 15. desember 1894.

Little Eyolf anmeldt i The Saturday Review i London 15. desember 1894.

Little Eyolf anmeldt av Jacob Thomas Grein i Sunday Times i London 16. desember 1894.

Lille Eyolf anmeldt av Just Bing i Morgenbladet i Kristiania 20. desember 1894.

Lille Eyolf anmeldt av Carl David af Wirsén i Vårt Land i Stockholm 21. desember 1894.

Little Eyolf anmeldt i The Times i London 21. desember 1894.

Little Eyolf anmeldt i The National Observer 29. desember 1894.

Lille Eyolf anmeldt av Christen Collin i Nyt Tidsskrift - Ny række i kristiania 1894/95.

Kristofer Randers om Lille Eyolf i Aftenposten 14. januar 1895 (supplerende bemerkninger til anmeldelse 13. desember 1894).

Lille Eyolf anmeldt av Maximilian Harden i Die Zukunft i Berlin 9. mars 1895.

Artikkel av Arnt Schøning om Lille Eyolf i For kirke og kultur i Kristiania 1895.

 

Anmeldelser av urpremieren

Foreløpig er ingen anmeldelser av urpremieren digitalisert i sin helhet, men se omtaler av dem i Henrik Ibsens skrifter.

 

Anmeldelser av øvrige oppsetninger

Anmeldelser av Lille Eyolf på Christiania Theater i Kristiania (premiere 15. januar 1895)

Lille Eyolf anmeldt av Kristofer Randers i Aftenposten i Kristiania 16. januar 1895.

Lille Eyolf anmeldt av Nils Vogt i Morgenbladet i Kristiania 16. januar 1895.

Lille Eyolf anmeldt i Verdens Gang i Kristiania 16. januar 1895.

 

Anmeldelser av Lille Eyolf på Den Nationale Scene i Bergen (premiere 21. januar 1895)

Lille Eyolf anmeldt av Finn Bøgh Henriksen i Bergens Tidende 22. og 24. januar 1895.

Lille Eyolf anmeldt av Didrik Grønvold i Dagbladet i Kristiania 25. januar 1895.

 

Anmeldelser av Klein Eyolf på Burgtheater i Wien (premiere 27. februar 1895)

Klein Eyolf anmeldt i Neue Freie Presse i Wien 28. februar 1895.

Klein Eyolf anmeldt i Wiener Zeitung 28. februar 1895.

 

Anmeldelser av Lille Eyolf på Det Kongelige Teater i København (premiere 13. mars 1895)

Lille Eyolf anmeldt av Peter Nansen i Politiken i København 14. mars 1895.

 

Anmeldelser av Little Eyolf på Avenue Theatre i London (premiere 23. november 1896)

Little Eyolf anmeldt av Clement Scott i The Daily Telegraph, London, 24. november 1896.

Little Eyolf anmeldt i The Era, London, 28. november 1896.

 

Anmeldelser av Klein Eyolf på Deutsches Theater i Berlin (premiere 12. januar 1895)

Klein Eyolf anmeldt av Isidor Landau i Berliner Börsen-Courier 13. januar 1895.

Klein Eyolf anmeldt av Otto Neumann-Hofer i Berliner Tageblatt 13. og 14. januar 1895.

Telegrammer om oppsetningen av Klein Eyolf i Aftenposten i Kristiania 14. januar 1895.

Klein Eyolf anmeldt av Paul Schlenther i Königlich privilegirte Berlinische Zeitung von Staats- und gelehrten Sachen – Vossische Zeitung 14. januar 1895.

Published May 3, 2018 11:29 AM - Last modified Jan. 9, 2020 9:54 PM