Anmeldelser av Når vi døde vågner

Når vi døde vågner ble utgitt på Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn) 22. desember 1899 i København, Kristiania, Stockholm og Berlin. Stykket hadde urpremiere på Hoftheater i Stuttgart 26. januar 1900.

Wenn wir Toten erwachen på Deutsches Theater i Berlin anmeldt av Alfred Schmidt i Politiken i København 18. og 20. mars 1900 (No. 77 og 79).

Når vi døde vågner anmeldt av Carl David af Wirsén i Post och inrikes tidningar (Stockholm) 8. januar 1900. Her transkribert fra Carl David af Wirsén, Kritiker, Stockholm 1901, s. 121 – 124.
Når vi døde vågner anmeldt av Carl Nærup i Verdens Gang i Kristiania 21. desember 1899 (No. 374, 32. Aarg.).

Når vi døde vågner på Nationaltheatret anmeldt av Nils Vogt (under signaturen -8-) i Morgenbladet i Kristiania 7. februar 1900 (No. 80, 82de Aarg.).

Når vi døde vågner på Nationaltheatret anmeldt av Sigurd Bødtker i Verdens Gang i Kristiania 7. februar 1900 (No. 32, 33. Aarg.).

Når vi døde vågner anmeldt av Sophus Claussen i Lolland-Falsters Folketidende (Nykøbing F.) 30. desember 1899. Her transkribert fra Lisbeth P. Wærp (red.), Livet på likstrå. Henrik Ibsens Når vi døde vågner, Oslo 1999, s. 229 – 232.
Når vi døde vågner anmeldt av Vald. Vedel i Tilskueren. Maanedsskrift for Litteratur, Samfundsspørgsmaal og Almenfattelige Videnskabelige Skildringer, København 1900, s. 81-86 (publisert i januar-nummeret).