Anonym notis i Bergensposten

Notis om Olaf Liljekrans på Det norske Theater i Bergen i Bergensposten 4. januar 1857.
Theatrets Stiftelsesdag, den 2den Januar, feiredes ved Opførelsen af et originalt Drama, betitlet «Olaf Liljekrans», og forfattet af Henr. Ibsen. Allerede ved Middagstid vare Billetterne udsolgte, og det skal kun have været den Stærkere, som formaaede at bane sig Adgang til Billetkontoiret. Vi var blandt de mange mindre Heldige. Forf. blev af Publikum hædret med Fremkaldelse.
Published Apr. 4, 2018 2:22 PM - Last modified May 3, 2018 11:29 AM